Na bijna 25 jaar weer vrouwelijke wethouder in Simpelveld

Het gemeentehuis in Simpelveld. © Camiel Schnackers (L1)
De gemeente Simpelveld krijgt de komende bestuursperiode na bijna 25 jaar met Andrea Ernes weer een vrouwelijke wethouder.

Een wethouder meer

In totaal telt de nieuwe wethoudersploeg vier personen. Dat is er eentje meer dan de afgelopen vier jaar. Iedere coalitiepartij levert één wethouder. Terug in het college keren Wiel Schleijpen namens Burgerbelangen en Thijs Gulpen voor Leefbaar Simpelveld. Beiden worden voor 0,8 fte wethouder. Ook Hub Hodinius van Lokaal Actief blijft op zijn post. Hij wordt 0,6 fte.
Andrea Ernes - die voor 0,7 fte wethouder wordt - zit sinds oktober vorig jaar in de gemeenteraad. Bij de verkiezingen in maart stond zij 2e op de kandidatenlijst van het CDA. Zij is de dochter van Jo Ernes die na twintig is gestopt als raadslid. Met Ernes gaat het CDA na twee decennia oppositie weer meebesturen in Simpelveld. Al die tijd zag of kreeg de partij geen kans om in te breken in de coalitie van drie lokale partijen.

Nipte meerderheid

Maar na de laatste verkiezingen had die coalitie nog maar een nipte meerderheid van één zetel in de gemeenteraad. Dat kwam door het verlies van Lokaal Actief. Die partij zakte van 3 naar 1 zetel. Burgerbelangen en Leefbaar Simpelveld bleven gelijk met respectievelijk 4 en 3 zetels. De vierde, noodzakelijke part werd het CDA. Die partij daalde in maart van 3 naar 2 zetels. Samen zijn de vier nieuwe coalitiepartijen goed voor 10 van de 15 zetels.
Opvallend in Simpelveld is dat Samen 1 - de grootste partij - buiten de boot valt. Die partij was de grote winnaar van de verkiezingen en steeg van 2 naar 5 zetels. Maar de drie andere lokale partijen wilden niet samenwerken met Samen 1. Volgens fractievoorzitter en lijsttrekker Robert Honings wordt daarmee verloochend dat één op de drie inwoners van Simpelveld op Samen 1 heeft gestemd.

Berusting

“Het ergste is dat wij geen eerlijke kans hebben gekregen", aldus fractievoorzitter en lijsttrekker Robert Honings.. "Maar wij kunnen er niks meer aan doen, moeten erin berusten. Maar reken er maar op dat wij strijdbaar en fel oppositie zullen voeren en tegengas geven. Wij willen de stem van de burger laten doorklinken."
Hij erkent wel dat door de gang van zaken de verhoudingen in de raad ernstig verstoord zijn. Hij kondigt alvast spektakel aan bij de extra raadsvergadering aanstaande maandag als de wethouders officieel worden gekozen. Tijdens die vergadering wordt ook het nieuwe coalitieakkoord besproken. Dat heeft als titel gekregen Verbindend duurzaam verder bouwen. Daarmee wil de coalitie aangeven dat voortgebouwd wordt op eerder uitgezet beleid. Dat wordt als een stevig fundament omschreven.

Geen herindeling

In het akkoord wordt nog eens onderstreept dat Simpelveld niets ziet in een herindeling. “Zelfstandig blijven met intensieve samenwerking in de regio biedt de beste mogelijkheid om als gemeentebestuur herkenbaar, nabij en aanspreekbaar te zijn voor de lokale gemeenschap”, zo staat er. Tegelijk wordt erkend dat de ambtelijke organisatie onder druk staat en dat het aantrekken en behouden van ambtenaren een grote opgave wordt.

Jong talent

Toch zet de coalitie in op meer ambtenaren. Ook wil zij in samenwerking met onderwijsinstellingen een opleidingsgemeente voor jong talent worden. Net als bij zowat alle Limburgse gemeenten, neemt ook woningbouw een prominente plaats in het coalitieprogramma in. Daarbij wordt extra ingezet op woningen voor starters, senioren en eengezinshuishoudens. Ook wordt bouwen aan de randen van de kernen niet langer als onhaalbaar beschouwd.
Andere opvallende afspraken zijn het afschaffen van de hondenbelasting in 4 termijnen, een onderzoek naar het instellen van een stimuleringsfonds voor startende ondernemers en een verlaging van de maximumsnelheid. Op wegen waar nu 80 kilometer mag worden gereden, gaat die terug naar 60 kilometer en op wegen van 50 kilometer naar 30.

Burgerinitiatieven gewenst

De coalitie van Burgerbelangen, Leefbaar Simpelveld, CDA en Lokaal Actief noemt ook participatie en betrokkenheid van burgers bij besluitvorming een belangrijk punt. Burgerinitiatieven zegt zij positief te willen benaderen. Uiterlijk 1 oktober zal de nieuwe wethoudersploeg een uitgewerkte agenda aanbieden aan de gemeenteraad.