Maastricht pakt overlast in Stadspark aan

Drukte in het Stadspark van Maastricht © Tweet wijkagent Patrick Spronken
De gemeente Maastricht komt met een aantal maatregelen om de overlast in het Stadspark te beteugelen.
Omwonenden klagen onder meer over wildplassen, luidruchtige bezoekers die met bluetooth speakers voor kabaal zorgen, hangjeugd en drugs- en alcoholgebruik.

Borden en handhavers

Daarom worden extra handhavers ingezet en zijn er borden geplaatst om bezoekers van het park te wijzen op de regels. De handhavers zullen de bezoekers in eerste instantie informeren over de geldende regels. Daarna krijgen overlastgevers een formele waarschuwing. Als dat niet werkt, wordt er verbaliserend opgetreden.

Geen extra agenten

Wat het drugs- en alcoholgebruik in het park betreft worden niet direct extra maatregelen getroffen. Het Stadspark wordt immers niet aangemerkt als 'hotspot', zo schrijft burgemeester Annemarie Penn-te Strake in een brief aan de gemeenteraad. 'Handhaving heeft een signalerende rol en voorziet de politie van informatie', schrijft ze. 'Dit laat onverlet dat de locatie wel bij de politie onder de aandacht is gebracht.'

Regisseur

Vorig jaar nam - met name bij goed weer - het aantal klachten toe in diverse parken. Niet alleen omwonenden van het Stadspark hebben klachten ingediend. Ook bij het Charles Eyckpark, het Griendpark en op de Sint Pietersberg werd overlast ervaren. Omdat de meeste meldingen van in en rond het Stadspark kwamen is begin dit jaar een regisseur aangesteld. Het is zijn taak op een objectieve wijze de overlast in kaart te brengen, te analyseren en om oplossingen aan te dragen en uit te voeren.