Spoedoverleg stroomstop: 'Maatregelen nieuwe bedrijven'

Het elektriciteitsnet in Limburg is vol © iStock
Er komt een reeks maatregelen om te voorkomen dat nieuwe bedrijven in Limburg en Noord-Brabant niet meer kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet.
Dat is afgesproken tijdens spoedoverleg in het provinciehuis in Den Bosch.

Geen ruimte

Daarbij waren onder meer minister Rob Jetten van Klimaat en Energie (D66), de provincies, de netbeheerders TenneT en Enexis en directeur Loek Radix van Chemelot aanwezig. Eind vorige week maakte TenneT bekend dat er geen ruimte meer was om nieuwe bedrijven aan te sluiten op het net.

Maximaal

Afgesproken is nu dat er binnen een paar dagen een rijkscoördinator komt die voor de zomer een plan van aanpak opstelt. In eerste instantie gaat hij bekijken hoe de beschikbare ruimte op het net maximaal kan worden benut. "We gaan de randen van het net opzoeken om zoveel mogelijk bedrijven te kunnen bedienen", aldus minister Jetten.

Vergunningen

Verder willen het Rijk, de provincies en gemeenten de vergunningen voor de uitbreiding van het net sneller gaan verlenen. En de wet- en regelgeving wordt in versneld tempo aangepast. "Met de nieuwe energiewet moeten we problemen zoals nu voor kunnen zijn", zo zegt Jetten.
Het is de bedoeling dat de wet al binnen een paar weken voor advies naar de Raad van State gaat. "We zijn ons vorige week kapot geschrokken. Dit is niet wat we willen. Het is juist geweldig dat bedrijven snel willen vergroenen. Dat moeten we maximaal faciliteren", zo verklaart de minister.

Een stap vooruit

Gedeputeerde Maarten van Gaans (D66) vond dat er absoluut een stap vooruit is gezet in vergelijking met vorige week. Van Gaans noemde toen het besluit van TenneT onacceptabel en vond dat ze onvoldoende hadden geïnvesteerd in hun netwerk. Hij zegt zijn chagrijn daarover in het begin van het spoedoverleg in Den Bosch ook te hebben geuit. Maar is wel tevreden dat de koers uiteindelijk is gericht op een gezamenlijke oplossing van het probleem. "Maar we gaan zeker niet achterover leunen. We blijven maximaal druk uitoefenen en de vinger aan de pols houden", zo zegt Van Gaans.
Afgesproken is dat alle partijen voor de zomer weer bij elkaar komen.