Eredoctoraat Open Universiteit voor Kim Putters

Kim Putters. © Open Universiteit
Kim Putters krijgt een eredoctoraat toegekend van de Open Universiteit in Heerlen.
Hij ontvangt de titel vanwege 'de aansprekende wijze' waarop hij wetenschappelijk onderbouwd, complexe maatschappelijke kwesties toegankelijk maakt voor een breed publiek.

SCP en SER

Putters is op dit moment hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij heeft vooral naam gemaakt als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Maandag werd bekend dat hij Mariëtte Hamer opvolgt als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER).

'Consequent pleitbezorger'

Rector magnificus prof. dr. Theo Bastiaens over het toekennen van een eredoctoraat aan Putters: "Kim Putters is een consequent pleitbezorger van onderwijs als essentieel instrument voor het aanpakken van sociale ongelijkheid en als drijvende kracht in de kennissamenleving. Er zijn in ons land weinigen die met meer overtuigingskracht hebben gewezen op het belang van onderwijs en, meer specifiek, het belang van een leven lang ontwikkelen."
Het eredoctoraat wordt uitgereikt tijdens eens speciale viering van de Open Universiteit op 23 september 2022 in Heerlen.