90 dagen na verkiezingen uur van de waarheid Sittard-Geleen

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 stemmen stembureau Stadhuis Sittard © Ginger Bloemen
Drie maanden na de gemeenteraadsverkiezingen starten woensdag in Sittard-Geleen eindelijk de inhoudelijke gesprekken voor de vorming van een nieuw college.
De onderhandelingen starten woensdag om 15 uur in het stadhuis.
"We gaan het hebben over financiën en vertrouwen", zo bevestigt Yvonne Salvino, fractievoorzitter en formateur namens GOB. "Je begrijpt dat vooral 'vertrouwen' belangrijk is, na wat er is gebeurd de laatste tijd". De grootste partij in Sittard-Geleen wijst woensdagavond de nieuwe kandidaat-wethouders aan.

Brede coalitie

GroenLinks/PvdA moet de twee coalitiepartners GOB en CDA aan de gewenste 'brede coalitie' helpen. De twee linkse partijen namen als individuele lijsten mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, maar besloten na de stembusuitslag samen de onderhandelingen in te gaan. Hoewel beide partijen wonnen, is het blok van GroenLinks/PvdA kleiner dan het CDA (8) en GOB (12).

Had snel geregeld kunnen zijn

Getalsmatig had een nieuw college snel geregeld kunnen zijn. De zittende coalitie van GOB, CDA en Stadspartij kreeg een meerderheid van de stemmen na de gemeenteraadsverkiezingen. Toch werd niet gekozen voor een doorstart. De persoonlijke verhoudingen met de Stadspartij waren vertroebeld. Daarnaast schrokken de politici van de opkomst. Voor het eerst in de historie bracht minder dan de helft van de kiezers in Sittard-Geleen een stem uit. Het sterkte GOB en CDA in de overtuiging dat een breed raadsakkoord belangrijk was voor de komende raadsperiode.

GroenLinks/PvdA

Door die expliciet uitgesproken wens van een brede coalitie, staat de combinatie van GroenLinks/PvdA sterker dan de mathematische mozaïek suggereert. De partijen zijn niet nodig voor een meerderheid in de raad, maar doordat zowel GOB als CDA uitspreken 'te streven naar een zo breed mogelijke meerderheid in de gemeenteraad van Sittard-Geleen' worden duidelijke verwachtingen gewekt. Het besluit van GOB en CDA om na 9 juni niet verder te spreken met de PVV versterkt die positie van het linkse blok.

Vertrouwen

Woensdag moet de basis gelegd worden voor het persoonlijke vertrouwen tussen de nieuwe bestuurders. Daarbij zal ongetwijfeld het late vertrek van GroenLinks uit de coalitie ter sprake komen. Wethouder Kim Schmitz kon zich in november 2021 niet vinden in een motie van de gemeenteraad, waarin werd opgeroepen de voorbereidingen voor een windmolenpark in Holtum-Noord te staken. Dat bracht GroenLinks tot het besluit om uit het gemeentebestuur te stappen.

Heet hangijzer

Het windmolenpark in Holtum-Noord blijft ook voor de komende coalitie een belangrijk dossier. Een compromis wordt mogelijk gevonden in een definitie van milieuregels rond de windmolenparken door de nationale overheid. Die moet binnen twee jaar gereed zijn. Dat zou de angel uit de lokale discussie over de normering halen.