CDA-afdelingen Maasduinen: stikstofplan onverteerbaar

Stockfoto © iStock
De vijf CDA-afdelingen in de regio Maasduinen vinden de stikstofplannen van het kabinet onverteerbaar. Die zullen er volgens hen toe leiden dat de veehouderij in de regio grotendeels zal verdwijnen.
Bovendien zijn de gestelde doelen op het gebied van natuur niet realistisch en onuitvoerbaar, vinden de CDA-afdelingen van Gennep, Bergen, Mook en Middelaar, Venlo en Beesel. Aanpassingen zijn noodzakelijk, zo stellen zij.

Specifieke natuurdoelen

In hun visie is het zo dat het terugdringen van de uitstoot van stikstof alleen noodzakelijk is om specifieke natuurdoelen te halen, zoals droge en en natte schraal graslanden. "Maar de ontwikkeling daarvan is op de voedselrijke bodem van Maasduinen niet mogelijk, ook niet met de voorgestelde reductie", aldus de vijf afdelingen.

Grote verschillen

Zij wijzen ook op de grote verschillen met Duitsland. Zo is aan de andere kant van de grens in het Duitse Reichswald op dit moment helemaal geen sprake van een te hoge uitstoot van stikstof, zo verklaren de CDA-afdelingen. Dat heeft in hun ogen te maken met de keuze voor andere natuur en minder strenge regels. "Nu zitten we met een stikstofprobleem dat men in de ons omliggende landen niet kent", valt te lezen in hun verklaring.

Minder stikstofgevoelig

De vijf CDA-afdelingen roepen hun partijgenoten in het Limburgs Parlement en in de Tweede Kamer daarom op om aan te dringen op wijziging van de Europese regelgeving rondom natuurbeleid. Andere haalbare, minder schrale soorten natuur die veel minder stikstofgevoelig zijn, zijn namelijk wel haalbaar in de regio Maasduinen. "Daarmee kunnen natuur en agrarische sector prima naast elkaar blijven functioneren", zo zeggen de CDA-afdelingen.

Genoegen nemen

Zij vinden in ieder geval dat het CDA in de Tweede Kamer en het Limburgs Parlement geen verantwoordelijkheid moeten willen dragen voor het nu voorgestelde beleid van het kabinet. Die Tweede Kamerfractie heeft inmiddels laten weten geen genoegen te nemen met de plannen van de regering. Zij wil meer perspectief voor boeren, meer ruimte voor innovatie om de stikstofuitstoot te verminderen en een eerlijker bijdrage van andere sectoren dan de landbouw, met name industrie en luchtvaart.
Afgelopen weekend lieten tien CDA-afdelingen uit de Limburgse en Brabantse Peel al een fel protest horen tegen de kabinetsplannen.