Lokaal-Limburg: stikstofplannen keiharde vuistslag

Stockfoto. © iStock
De fractie van Lokaal-Limburg in het Limburgs Parlement schaart zich in felle bewoordingen achter de critici van het stikstofbeleid van de regering.
In schriftelijke vragen aan het provinciebestuur verklaart Lokaal-Limburg dat de plannen alle realiteitszin tarten en rampzalig en buitensporig zijn. Ze spreekt van een keiharde vuistslag die mogelijk ook de voedselvoorziening in gevaar brengt.

Toekomst op het spel

“Onze boeren en tuinders, onze voedselproducenten zijn de klos. Het voortbestaan van veel van deze ondernemers wordt bedreigd. Hun toekomst staat op het spel”, aldus Lokaal-Limburg. Volgens de partij bedient de regering zich van onbetrouwbare, wazige modellen en berekeningen waardoor het er alle schijn van heeft dat naar een conclusie wordt toegewerkt.

Andere oorzaken

“Bent u het met ons eens dat het cruciaal is dat er wordt uitgegaan van exacte metingen en feiten en dat die juist de basis moeten vormen van besluiten”, zo wil Lokaal-Limburg van het provinciebestuur weten. De fractie stelt verder dat volgens haar een groot deel van de stikstof die in Limburg neerslaat vanuit het buitenland komt en vooral uit het Ruhrgebied. Lokaal-Limburg noemt als andere veroorzakers ook bedrijven, de scheepvaart en de luchtvaart.

Realistische doelstellingen

In de ogen van de partij zorgt de aanleg van nieuwe natuur verder voor nieuwe bronnen van de uitstoot van stikstof, bijvoorbeeld afkomstig van grote vluchten ganzen. Lokaal-Limburg pleit bij het provinciebestuur dan ook voor betaalbare, haalbare en realistische doelstellingen. “Er mogen geen buitensporige lasten ontstaan voor onze boeren en tuinders en gerelateerde economische sectoren”, zo de partij.

Gevolgen

Zij dringt bij het provinciebestuur eveneens op aan een telefonische hulplijn en/of een ander soort hulp voor getroffen agrarische ondernemers die nu in onzekerheid komen te zitten. In de plannen van het kabinet moet de uitstoot van stikstof in 2030 gemiddeld met de helft zijn teruggebracht. Maar in sommige gebieden gaat het om een reductie van 90 procent wat grote gevolgen heeft voor de landbouwbedrijven.