Zuyderland: 'Nu al 70-plussers oproepen voor vaccinatie'

In coronatijd toen een mondkapje nog verplicht was © L1
David Jongen, bestuursvoorzitter van het Zuyderland in Sittard-Geleen en Heerlen, vindt dat de overheid alvast een vaccinatiecampagne moet opstarten voor mensen boven de zeventig jaar.
Volgens Jongen neemt de immuniteit af en moet het kabinet nu al mensen gaan uitnodigen. "Waarom wachten als je nu al actie kunt ondernemen? Vaccinatie is het beste middel om mensen uit de ziekenhuizen te houden. Ik mis die urgentie nu bij het kabinet."

Flexibele schil

Toch zegt het kabinet dat er een nieuwe vaccinatiecampagne vrij snel kan worden opgezet. De GGD's kunnen opgeschaald worden zodat er wekelijks 500.000 prikken gezet kunnen worden. Een woordvoerder van GGD Zuid-Limburg zegt op de hoogte te zijn van de plannen. "Er is een grote flexibele schil die in dat geval kan worden ingezet. Dat is de afgelopen twee jaar gelukt en zal ook nu haalbaar zijn", aldus de woordvoerder.

Grote vraagtekens

In Limburg bestaan bij uiteenlopende sectoren grote vraagtekens over de koers van het voorgestelde coronabeleid door het kabinet. De regering roept sectoren op om zelf met plannen te komen voor als er een zware coronagolf in het najaar volgt.

Regie bij ons gelegd

Zo is MKB-Limburg verbaasd over de koerswijziging van het kabinet. Volgens vice-voorzitter Paul Verhoeven heeft het bedrijfsleven tijdens de coronacrisis allerlei plannen en protocollen gemaakt, maar daar is weinig mee gedaan. "Het kabinet nam telkens de regie, met zware maatregelen tot gevolg. Nu wordt de regie bij ons gelegd. Wat onduidelijk blijft, zijn de keuzes die straks worden gemaakt en welke prijs we als maatschappij daarvoor willen betalen."

Uiterst warrig

Verhoeven doelt daarmee op de discussie tussen het economisch/maatschappelijke belang en het gezondheidsbelang. Voor dat eerste wordt nu naast het OMT het Maatschappelijk Impact Team (MIT) opgericht. Dat moet kijken naar de maatschappelijke gevolgen van bepaalde maatregelen. Maar volgens Verhoeven is volstrekt onduidelijk wat er gebeurt als het aantal coronabesmettingen enorm oploopt. "Wie trekt aan het langste eind als het ene team zegt dat alles dicht moet, terwijl het andere juist wil dat alles open blijft? Het blijft voor ons uiterst warrig," aldus Verhoeven.
Veel voorstellen
Ook de horecasector zet vraagtekens bij de strategie van het kabinet. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zegt nog in gesprek te zijn met het kabinet, omdat er voor hen veel onduidelijk is. Ook deze sector kwam al vaker met voorstellen, waar vanuit de regering vrijwel niets mee werd gedaan.

Nu wel verantwoordelijkheid

De Maastrichtse KHN-voorzitter John Paulus weet het nog precies. "We hebben looproutes gemaakt, het aantal mensen binnen beperkt, de sluitingstijden vervroegd en de ventilatie verbeterd. We hebben alles binnen onze mogelijkheden gedaan. En toch zijn we maandenlang volledig gesloten geweest. Vreemd dat nu plots de verantwoordelijkheid wél bij ons wordt gelegd," aldus Paulus.

Snel een plan

De sportscholen zeggen nog deze week met een plan voor het najaar te komen. Ook bij hen gaat het om maatregelen die al eerder werden toegepast. "Een goede ventilatie, een betere hygiëne, het schoonmaken van toestellen en het beperken van bezoekersaantallen", zegt Pedro Hameleers van Anytime Fitness.

Beperken openingstijden

Het beperken van openingstijden ziet hij niet zitten. "Dan komen er juist meer klanten in kortere tijd. Je moet de mensen juist meer spreiden over de dag, zodat er meer afstand kan worden gehouden", denkt Hameleers. Hij vindt het wel positief dat het kabinet nu vooruitkijkt. "Voor het geval dat, maar ik denk dat we met een goede hygiëne de winter doorkomen. Laten we het hopen."