Michael Theuns gekozen tot CDA-lijsttrekker Statenverkiezing

Michael Theuns is benoemd tot CDA-lijsttrekker bij Provinciale Statenverkiezingen in 2023 © L1 (Jean van Hoof)
De 28-jarige Michael Theuns is gekozen tot lijsttrekker van het CDA bij de Provinciale Statenverkiezingen van maart volgend jaar.
Tijdens een ledenvergadering van het CDA-Limburg in Sittard werd Theuns per acclamatie gekozen. Dat wil zeggen zonder dat er werd gestemd. Er was geen tegenkandidaat.

Laten leiden

In een toespraak na zijn verkiezing stelde Theuns dat hij mensen die het gevoel hebben er niet meer bij te horen of niet meer gehoord worden, weer bij de samenleving te willen betrekken. "Ook het CDA heeft het verhaal van het verbinden van mensen de afgelopen jaren te weinig laten horen. We hebben ons teveel laten leiden door het liberale verhaal. Juist Limburg is de provincie waar wel nog verbinding wordt ervaren", zegt Theuns.

Kleine randzaken

Theuns noemde dan ook als speerpunt om het vertrouwen in de politiek te herstellen. Hij vond ook dat de provincie zich niet langer met allerlei kleine randzaken moet bemoeien maar antwoord moet geven op de grote vragen van de burger, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw, bestaanszekerheid en zorg

Onhaalbaar en onuitvoerbaar

Felle kritiek had de jonge politicus ook op het stikstofbeleid van het kabinet. Hij noemde dat onhaalbaar en onuitvoerbaar. "Er moet wel wat gebeuren maar dit beleid leidt tot kaalslag op het platteland. Bovendien heeft het een enorme impact op de manier van het produceren van voedsel en zal veel hogere prijzen tot gevolg hebben. Terwijl veel mensen het nu al financieel moeilijk hebben", zo betoogde Teuns.

Ervaring in politiek

Theuns, die nu fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Beek is, heeft een aantal jaren ervaring in de provinciale politiek. Eerst als bestuursadviseur van oud-gedeputeerde Hubert Mackus. Daarna als projectleider stikstof en vervolgens als projectleider van het toeristisch fietspad door Parkstad Leisure Lane.
Momenteel werkt hij bij adviesbureau Berenschot. Theuns is ook fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Beek