Provincie: 'We willen boeren perspectief blijven bieden'

Afbeelding ter illustratie © L1 (Camiel Schnackers)
De provincie Limburg wil boeren 'perspectief blijven bieden' nu het Rijk heeft bepaald dat de stikstofuitstoot in Limburg meer dan gehalveerd moet worden.
In een reactie op de kabinetsplannen stelt de provincie oog te hebben voor de impact die het nieuwe stikstofbeleid op de agrarische sector heeft.
De provincie haalt ook aan dat het stikstofbeleid van buurlanden Duitsland en België ook van invloed gaat zijn op de stikstofwaardes aan de Limburgse kant van de grens.

Grootste opgave

De provincie zegt zich hard te maken voor een 'sterke gezonde natuur, toekomstbestendige landbouw en een robuuste inrichting van ons landelijk gebied'. Tegelijkertijd is er het besef dat de Limburgse landbouw 'relatief de grootste opgave van Nederland heeft gekregen'.