Nieuwe wethoudersploeg Meerssen, de helft is vrouw

Ingang van het gemeentehuis in Meerssen © L1 (Camiel Schnackers)
De gemeente Meerssen krijgt een geheel nieuwe wethoudersploeg. Die bestaat uit vier personen waarvan de helft vrouw is.
De wethouders zijn vrijdag officieel voorgesteld door de coalitiepartijen Lokaal DNA, de progressieve lijst KIJK!!! en CDA. Ook werd het coalitieakkoord gepresenteerd.

Wethouders

De verreweg grootste partij, Lokaal DNA met 7 van de 17 zetels, gaat twee fulltime wethouders leveren. Dat zijn lijsttrekker en fractievoorzitter Bjorn Molling (37) en Inge Smeets (44). Molling zit al 14 jaar in de raad, dus sinds 2008. Vanaf 2012 is hij fractievoorzitter. Inge Smeets is nieuw in de Meerssense politiek. Zij stond bij de verkiezingen op de vijfde plaats van de kandidatenlijst van het CDA.
Voor KIJK!!! wordt Vanessa de Rond (41) wethouder. Zij was eerder van 2010 tot 2014 gemeenteraadslid. Landelijk is zij lid van GroenLinks. Bij de verkiezingen nam zij plek zeven in op de lijst.
Loek Bongarts (67) is de nieuwe wethouder namens het CDA. Hij werkte tientallen jaren in diverse functies bij gemeenten. Het laatst was hij 13 jaar lang gemeentesecretaris in Valkenburg. In die gemeente is hij momenteel voorzitter van het Openluchttheater. Bongarts woont in Nuth. Eerder was hij de CDA-kandidaat voor een wethouderspost in Valkenburg. Maar de partij bleef daar in de oppositie. In Meerssen wordt Bongarts nu dus wel wethouder.

Goed in balans

CDA-fractievoorzitter Agnes Jonkhout sprak bij de presentatie namens de coalitie van een mooie, verjongde ploeg die ook met twee mannen en twee vrouwen goed in balans is. Vier wethouders voor in totaal 3,3 fte noemde zij geen overbodige luxe gezien de taken waar Meerssen voor staat.
"De wethouders hebben de afgelopen weken ook een paar keer met elkaar gesproken. Volgens ons is het een hecht, collegiaal team. Ook wij dromen van een college dat vier jaar aanblijft", aldus Jonkhout. Daarmee verwees zij naar de vele bestuurscrises in Meerssen. De laatste dateerde van september 2020 en ging over de zelfstandigheid van de gemeente.

Wethouders van buitenaf

Sinds november van dat jaar kende Meerssen dan ook niet-partijgebonden wethouders van buitenaf. Maar daar komt nu dus een einde aan. De nieuwe coalitie bedankte daarom Gerard IJff, Peter Hovens en Wim Kemp voor hun werk. "Ze hebben een tomeloze inzet gehad. Ze kwamen om op de winkel te passen maar hebben die uitgebreid", zo Jonkhout.

Programma

In het coalitieprogramma kiezen Lokaal DNA, KIJK!!! en CDA onder meer voor de bouw van minimaal 150 en maximaal 500 nieuwe woningen. Met name voor senioren en jongeren. "Doel is dat iedereen die dat wil in zijn of haar eigen dorpskern kan blijven wonen", zo politiek leider Bjorn Molling van Lokaal DNA.
Het nemen van maatregelen om Meerssen te beschermen tegen hoog water is een andere prioriteit in het coalitieakkoord. Net als het verder op orde brengen van de ambtelijke organisatie.

Nieuwe koers

Andere punten zijn ondermeer het terugdringen van de snelheid bij toegangswegen en scholen door een andere inrichting van wegen, het daadwerkelijk uitvoeren van de dorpsontwikkelingsplannen in de kernen Bunde en Rothem en het in stand houden van de diverse winkelcentra.
Ook komt er budget voor de financiering van burgerinitiatieven in alle kernen. Dat laatste sluit aan bij de nieuwe koers die de coalitie stelt te willen volgen.

Samen verder

"Ons akkoord heet niet voor niets 'Samen Verder Bouwen'. We willen het samen doen. Met de twee oppositiepartijen in de raad, maar zeker ook met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties", zo verklaart Molling. Meerssen houdt daarbij wel vast aan haar zelfstandigheid.
De nieuwe wethouders worden op 30 juni officieel gekozen en geïnstalleerd in een raadsvergadering. Dan wordt ook het coalitieprogramma besproken.