Kabinet komt met 'hard' stikstofpakket voor boeren

De stikstof plannen zullen gevolgen hebben voor veel boeren © iStock
Het kabinet presenteert vrijdag de regionale stikstofanalyse waarop het beleid de komende jaren zal worden gebaseerd.
Die zal in sommige gebieden, zoals de Peel in Limburg en Noord-Brabant pijn doen, erkende stikstofminister Christianne van der Wal al.
Met een plan om perspectief aan de boer te geven, moet landbouwminister Henk Staghouwer de pijn verzachten voor boeren die wel verder willen en kunnen boeren.

Keiharde boodschap

Hoewel het ministerie van Landbouw nog tot op het laatste moment aan het rekenen was, werd al snel duidelijk dat de boodschap voor sommige boeren "keihard" zal zijn. Er zijn gebieden waar de uitstoot van stikstof met 70 tot 80 procent moet worden teruggedrongen om herstel van de kwetsbare natuur een kans te geven. Uitvoering van de plannen zal overigens voor een groot deel bij de provincies liggen.

Maatregelen noodzakelijk

Het kabinet erkent dat de maatregelen veel invloed zullen hebben op het leven van boeren en op een aantal plekken ook echt pijn zullen doen. Maar, zegt Van der Wal, het kabinet moet ingrijpen. Er is volgens critici veel te weinig gedaan sinds de Raad van State in 2019 een streep zette door de oude stikstofaanpak, die sinds 2015 werd toegepast. "Dit is een beetje de dag waarvan we allemaal wisten dat-ie een keer zou komen", zegt Van der Wal nu.

Kringlooplandbouw

Ze is blij dat ze boeren duidelijkheid kan bieden, maar het kabinet hoopt in zijn plannen over de toekomst van de sector ook perspectief te bieden aan boeren die wel doorgaan. Financiële ruimte om groen te boeren bijvoorbeeld, en betere en stevige afspraken met supermarkten. Staghouwer doet deze plannen vrijdag uit te doeken. In het coalitieakkoord zet het kabinet in op "kringlooplandbouw met een goed verdienmodel, zodat boeren in staat gesteld en maatschappelijk gewaardeerd worden om de benodigde verandering te realiseren".

Wie betaalt?

Tijdens een kabinetsoverleg eerder deze week werd duidelijk dat een aantal collega-bewindspersonen vonden dat de plannen die toen voorlagen nog niet concreet genoeg waren, zeggen betrokkenen. Een zo uitgewerkt mogelijk pakket voor de boer is belangrijk voor alle partijen, maar zeker voor het CDA met een grote boerenachterban. In hoeverre Staghouwer bijvoorbeeld al met een financieel plaatje bij zijn plannen komt, moet vrijdag blijken. Naar verluidt wordt tot op het laatste moment aan het boerenpakket gesleuteld.