Motie: 'Regering moet MAA ondersteunen bij toekomstplan'

Maastricht Aachen Airport © Jean-Pierre Geusens
CDA, VVD en PVV in de Tweede Kamer vinden dat de regering ondersteuning moet bieden aan de provincie, de Schiphol Group en Maastricht Aachen Airport (MAA) bij het opstellen van een toekomstplan.
Dat moet de basis worden voor een nieuwe vergunning, een zogeheten luchthaven-besluit. Dat moet uiterlijk eind 2024 rond zijn.

Motie

De drie partijen hebben dat vastgelegd in een motie die donderdag is ingediend door CDA-Tweede Kamerlid Inge van Dijk. De motie kan zeer waarschijnlijk rekenen op een meerderheid. Minister Harbers van Infrastructuur (VVD) ontraadde de motie niet en liet het oordeel over aan de Tweede Kamer.
In de motie wordt geconstateerd dat het Limburgs Parlement heeft besloten om MAA open te houden, zij het onder strikte voorwaarden. Tegelijk wordt MAA een vliegveld van groot belang genoemd voor de nationale infrastructuur en de regio.

Toekomstplan

Voor het toekomstplan worden in de motie een aantal zaken genoemd. Dat zijn investeren in de leefbaarheid van de omgeving, verduurzaming van de luchthaven, een sterke businesscase en en het borgen van de toekomst van MAA. De Tweede Kamer moet ook op de hoogte worden gehouden van de voortgang, zo de motie.
Dinsdag wordt erover gestemd in de Tweede Kamer.

Bijdrage

Minister Harbers heeft in eerdere debatten al aangegeven dat MAA niet hoeft te rekenen op geld van het Rijk voor de exploitatie. En ook voor de bijdrage aan een omgevingsfonds om de overlast voor omwonenden terug te dringen, lijkt hij weinig te voelen.
Met de Schiphol Group gaan in ieder geval vervolggesprekken over samenwerking plaats vinden, nu het Limburgs Parlement voor open houden heeft gekozen. Daarbij is ook het nemen van aandelen in MAA een optie. Schiphol komt in ieder geval niet bij een grote zak geld.