Maastricht: zeven partijen en drie nieuwe wethouders

Johan Pas tijdens een bijeenkomst over de nieuwe coalitie © Jean-Pierre Geusens
Maastricht krijgt definitief een coalitie van zeven partijen. Die leveren ieder ook een wethouder. Daarmee stijgt het aantal wethouders van 6 naar 7.
Het nieuwe gemeentebestuur telt drie nieuwe gezichten en drie nieuwe partijen. Nieuw zijn Manon Fokke van de PvdA, Alex Meij van PVM en Johan Pas van D66.

Manon Fokke

Fokke was van 2006 tot 2012 gemeenteraadslid. Daarna was zij van september 2012 tot maart 2017 Tweede Kamerlid. Zij stelde zich niet meer herkiesbaar omdat ze terug wilde in de lokale politiek. Vanaf maart 2018 werd zij opnieuw raadslid en fractievoorzitter van de PvdA. Bij de verkiezingen in 2018 en onlangs in maart was zij lijsttrekker van haar partij. Met Fokke als wethouder keert de PvdA na 8 jaar oppositie weer terug in de coalitie.

Alex Meij

Alex Meij begon zijn politieke carrière bij de VVD. Voor die partij was hij tussen 2006 en 2010 burgercommissielid. Daarna was hij één periode gemeenteraadslid, waarvan drie jaar fractievoorzitter. Hij trok zich vervolgens terug uit de lokale politiek om in maart 2018 zijn rentree te maken als raadslid voor PVM. Maar een half jaar later stopte hij daarmee omdat hij directeur werd van woningbouwvereniging Maasvallei. Nu wordt hij dus de eerste wethouder ooit voor PVM.

Johan Pas

Johan Pas van D66 was sinds 2018 burgercommissielid en sinds april 2019 raadslid en fractievoorzitter. Bij de verkiezingen in maart was Pas lijsttrekker. Hij neemt in het college voor D66 de plaats in van Bert Jongen. Die had voor de verkiezingen al aangegeven niet nog een periode wethouder te willen zijn vanwege de werklast. Jongen wordt opnieuw gemeenteraadslid.

Zittende wethouders

Wethouders die blijven zitten zijn Frans Bastiaens van de Senioren Partij, John Aarts van de VVD, Niels Peeters van het CDA en Anita Bastiaans. Bastiaans werd in september 2020 partijloos wethouder. Begin april werd zij lid van Volt. Dat maakte het politiek mogelijk dat zij kon aanblijven.

Derde nieuwe partij

Volt is met PvdA en PVM de derde nieuwe partij in het gemeentebestuur. Daaruit is GroenLinks verdwenen.Frans Bastiaens is sinds april 2021 wethouder, Niels Peeters sinds januari van dit jaar. Hij volgde Vivianne Heijnen op toen die staatssecretaris werd. Absolute veteraan in het Maastrichtse gemeentebestuur is John Aarts. De liberaal is met een onderbreking van ruim vier jaar vanaf 1998 wethouder.

Hardnekkige tweedeling

Senioren Partij, D66, CDA, PvdA, PVM, VVD en Volt hebben dinsdag ook hun coalitieakkoord gepresenteerd. Het heeft als titel gekregen 'Maastricht, stad van verbondenheid'. In het akkoord wordt geconstateerd dat er een steeds meer hardnekkige tweedeling is in Maastricht. Bijvoorbeeld tussen de oorspronkelijke en nieuwe bewoners, tussen blijvers en passanten, tussen wijken maar zeker ook tussen rijkdom en armoede.

Tegenbeweging

Daarom wil de coalitie op allerlei terreinen een 'tegenbeweging' starten. Zo wil men burgers veel meer betrekken bij het beleid, anders communiceren en voor een meer servicegerichte dienstverlening en bestuursstijl gaan. Ook zegt de coalitie meer en zichtbaarder per gebied te willen werken.

Studentencampussen bouwen

Maastricht wil het woonaanbod de komende jaren betaalbaar, duurzaam en divers maken, want 'wonen is een universeel mensenrecht', zo staat in het akkoord. Concreet betekent dat het bouwen van studentencampussen, een betere kwaliteit sociale huurwoningen, meer middenhuur en starters en seniorenwoningen. Die laatsten moeten de doorstroming bevorderen.

Andere onderwerpen

De zeven coalitiepartijen gaan eveneens het aantal boa’s uitbreiden, ook ‘s nachts. Verder willen ze de regionale lobby voor meer politiecapaciteit voortzetten. In het programma nemen oplossingen voor de problematiek van hoogwater van de Maas en haar zijrivieren ook een prominente plaats in. Evenals de afbouw van de afhankelijkheid van fossiele energie.