Coalitieakkoord in Brunssum rond

Het gemeentehuis in Brunssum © Gemeente Brunssum
In Brunssum hebben de lokale partijen PAK en Lijst Borger en VVD en PvdA een coalitieakkoord bereikt.
Het is ook goedgekeurd door de achterban van de vier partijen.

Nieuwe manier van werken

De komende dagen gaan de fracties spreken over een nieuwe manier van werken die - zoals zij het noemen - past bij de huidige tijdsgeest en waar de burger om vraagt. Daartoe vindt ook een gesprek met de ambtelijke organisatie plaats.
Het is de bedoeling dat daar volgende week vrijdag definitieve overeenstemming over wordt bereikt. Vervolgens komt dan het resultaat daarvan en het coalitieakkoord naar buiten.

Coalitie

De coalitie van PAK, Lijst Borger, VVD en PvdA kan rekenen op 16 van de 21 zetels in de gemeenteraad.