Twijfels over integriteit kandidaatwethouder Gulpen-Wittem

Entree van het gemeentehuis in Gulpen © L1 (Erwin Minkenberg)
Er zijn twijfels over de integriteit van een van de kandidaatwethouders in Gulpen-Wittem. Dat blijkt uit een onafhankelijke risicoanalyse die donderdag aan de gemeenteraad is gestuurd.
Het gaat om CDA-kandidaat Roger Cratsborn uit Mechelen. Het onderzoek adviseert, mocht hij inderdaad benoemd worden, om 'zo snel mogelijk te beginnen met coachingstrajecten over het ambt van wethouder en over bestuurlijke integriteit.'

Advocaat

Het risico concentreert zich volgens het onderzoek rond de advocatenpraktijk van Cratsborn. Alhoewel de advocaat heeft gezegd geen zaken namens of tegen de gemeente te voeren, wil hij wel klanten en een collega-advocaat blijven adviseren. Ook heeft de CDA'er laten weten dat hij niet van plan is om zijn zakelijke activiteiten op te schorten, als hij plaats zou nemen op het wethouderspluche. "Weliswaar is dit formeel niet verboden, maar zowel qua inhoud als qua tijdsbesteding staat dit op gespannen voet met fulltime wethouderschap", concludeert het onderzoek.

Geen afspraken

Probleem is ook dat Cratsborn geen afspraken wil maken over de manier waarop hij zijn taak als wethouder wil combineren met zijn advocatenpraktijk. Tegen de onderzoekers noemde Cratsborn dit 'stoepje poetsen', een maatregel voor de buhne. Maar volgens het integriteitsonderzoek is dat te weinig: "We merken op dat het wethouderschap om méér vraagt dan een moreel kompas... Inwoners moeten er op kunnen vertrouwen dat de handelswijze van het gemeentebestuur daar niet van afhankelijk is. Het bekleden van een publiek ambt vraagt ook dat je uitlegt welke afwegingen je maakt en transparant maakt hoe je te werk gaat."

Schulden

Bijkomend risico is volgens de risico-analyse ook de financiële situatie van het advocatenkantoor. Dat staat voor ongeveer 85.000 euro in het krijt bij de Belastingdienst, omdat het tijdens de coronacrisis onder verschillende regelingen uitstel had gekregen. "Verminderde liquiditeit kan immers een onderneming en betrokken medewerkers kwetsbaar maken, en raakt de kandidaat des te meer als hij geen afstand doet van de onderneming en gegeven het feit dat er geen onderscheid is tussen zijn persoonlijk en zakelijk vermogen." Uit het onderzoek blijkt namelijk dat Cratsborn zijn bedrijfsrekening ook als privérekening gebruikt.
Cratsborn was voor de verkiezingen van maart burgerraadslid, en stond vierde op de lijst. Hij werd al meteen naar voren geschoven als wethouderskandidaat voor de portefeuille economie, toerisme en verkeer.
De gemeenteraad heeft op 15 juni een extra vergadering waarin de wethouders worden geïnstalleerd, en waarin ook het coalitieakkoord wordt besproken. De coalitie van Fractie Franssen, CDA en Balans heeft 10 zetels in de 15-koppige gemeenteraad.