Dag van de waarheid voor MAA: open of dicht

Maastricht Aachen Airport © Jean-Pierre Geusens
Vrijdag is de dag van de waarheid voor Maastricht Aachen Airport (MAA). Het Limburgs Parlement beslist dan in een extra vergadering over de toekomst van het vliegveld in Beek.
Zoals het er nu naar uitziet is een ruime meerderheid voor het openhouden van MAA. Maar onder welke precieze voorwaarden is nog niet helemaal duidelijk.
Volg hier het debat in het gouvernement.

Behoud

In een statencommissie twee weken geleden spraken CDA, PVV, VVD, SVL, Forum voor Democratie, Lokaal-Limburg en 50Plus zich uit voor behoud van MAA. Samen zijn die partijen goed voor 30 van de 47 zetels in het Limburgs Parlement.

Sluiting

Voor het sluiten van MAA en een alternatieve ontwikkeling van het gebied zijn GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP, D66 en de eenpersoonsfractie Palmen (ex-CDA). Deze vijf partijen hebben samen 14 zetels. De Partij van de Arbeid heeft nog geen definitief standpunt ingenomen.

Scenario's

Het provinciebestuur heeft drie groeiscenario's op tafel gelegd plus een scenario voor sluiting van MAA. Duidelijk is in ieder geval dat het scenario voor maximale groei is uitgesloten. Bij het tweede scenario wordt groei alleen toegestaan als de geluidshinder niet toeneemt. Bij variant drie wordt ingezet op de ontwikkeling naar een duurzaam vliegveld waarin vanaf 2030 steeds meer elektrisch wordt gevlogen. Maar de meerderheid die voor open houden is, kan met die twee overblijvende groeiscenario’s niet genoeg uit de voeten. Zij vindt dat er veel duidelijker kaders moeten komen over bijvoorbeeld het aantal gehinderden dat acceptabel is.

Samenwerking Schiphol

De Schiphol Group is in gesprek met MAA over mogelijke samenwerking. Zij zegt dat ook te willen maar wil eerst duidelijkheid van de provinciale politiek voordat eventueel definitieve afspraken kunnen worden gemaakt. Voor het eind van het jaar moet daar duidelijkheid over zijn. De samenwerking kan gaan over concrete afspraken of om samenwerking als mede-aandeelhouder. Maar we komen niet met een grote zak geld, zo heeft de Schiphol Group al laten weten.

Steun van het rijk

Minister Mark Harbers (VVD) heeft afgelopen week nogmaals duidelijk gemaakt dat MAA niet hoeft te rekenen op rechtstreekse financiële steun van het Rijk. De enige mogelijke route loopt wat hem betreft via de Schiphol Group waarvan het Rijk grootaandeelhouder is.

Vliegveld als park

Voorstanders van sluiting verwijzen onder meer naar een alternatief dat de vermaarde architect Francine Houben uit Sittard heeft ontworpen in opdracht van de Alliantie tegen Uitbreiding van MAA. Daarbij wordt het hele luchthaventerrein omgetoverd tot een groot park met veel groen, ruimte voor startende bedrijfjes, zonnepanelen en een zwembad. Geluidsoverlast voor omwonenden zou daarmee van de baan zijn en het toerisme in Zuid-Limburg zou erdoor worden gestimuleerd.

Kosten

Een besluit voor open houden op welke manier ook betekent in alle gevallen dat er een nieuwe start- en landingsbaan wordt aangelegd. Die kost tussen de 35 en 47 miljoen euro. De huidige baan voldoet niet meer aan de eisen. Om te kunnen blijven vliegen is daarom een nieuwe baan nodig. Een jaar geleden werd nog een noodreparatie uitgevoerd aan de baan.