Minister: 'Kan Schiphol niet dwingen tot samenwerking MAA'

Maastricht Aachen Airport © Jean-Pierre Geusens
Minister Mark Harbers van Infrastructuur (VVD) zegt geen drukmiddel te hebben om de Schiphol Group te dwingen geld te steken in Maastricht Aachen Airport (MAA) als dat bedrijfseconomisch niet verantwoord is.
In een Tweede Kamercommissie over luchtvaart reageerde Harbers op een pleidooi van het Heerlense PVV-Kamerlid Dion Graus om dat wel te doen omdat het Rijk grootaandeelhouder is van Schiphol.

Steun

Graus vindt dat MAA links- of rechtsom financiële steun van het Rijk moet krijgen, hetzij rechtstreeks, hetzij via de Schiphol Group. Maar volgens de minister heeft hij zelf geen middelen op de begroting daarvoor en loopt de enige mogelijke route via Schiphol.

Gesprekken

Minister Harbers wees er in dat verband wel op er bij de Schiphol Groep op te hebben aangedrongen in gesprek te gaan met MAA. Bij de gesprekken die vervolgens hebben plaats gevonden, zat naast de provincie en het vliegveld ook het ministerie zelf aan tafel.
"Die gesprekken zijn constructief verlopen. Schiphol ziet kansen. Ze zeggen op dit moment zeker geen nee, maar ook niet onomwonden ja. Het is wachten op een besluit van de provinciale politiek over de toekomst van MAA", aldus Harbers.

Onderhoud

Hij benadrukte wel nog eens dat de Schiphol Group wil dat eerst het achterstallig onderhoud en met name een nieuwe start- en landingsbaan is geregeld voordat ze eventueel wil gaan samenwerken met MAA, in welke vorm ook.

Besluit

Vrijdag neemt het Limburgs Parlement een besluit over MAA en die nieuwe baan. Een ruime meerderheid lijkt voor openhouden te zijn en voor gecontroleerde groei van MAA. Alleen is nog niet precies duidelijk onder welke voorwaarden.

Ondersteuning

Minister Harbers liet alvast weten de provincie als eigenaar en exploitant van MAA te willen ondersteunen bij het terugdringen van de overlast voor omwonenden. Ook stelde hij juridische hulp in het vooruitzicht bij de aanvraag van een nieuwe vergunning.

Problemen Schiphol

VVD, PVV en CDA drongen er in de Tweede Kamercommissie ook op aan om honderden vluchten van Schiphol over te hevelen naar MAA en vliegveld Eelde in Groningen. Zo kunnen de enorme problemen op Schiphol door gebrek aan veiligheidspersoneel mee opgelost worden. En hoeven geen vluchten te worden geschrapt, zo de drie partijen.
Minister Harbers antwoordde dat daar serieus naar wordt gekeken door Schiphol.