Slechte grond voor natuur is goede grond tegen hoogwater

Met stikstof vervuilde grond afgraven om de natuur ter plekke weer een impuls te geven. Dat gebeurt nu bij natuurgebied het Beesels Broek. De toplaag wordt daar over een diepte van zo'n 30 centimeter afgeschraapt.
En helemaal waardeloos is die grond niet, want het zand kan prima gebruikt worden in de strijd tegen overstromingen van de Maas in Beesel, enkele kilometers verderop.

Messtoffen

Zo'n 1500 diepladers met zand worden er afgevoerd uit het Beesels Broek, nadat het gebied tientallen jaren werd gebruikt voor de intensieve landbouw. Daardoor zitten er veel te veel meststoffen in de bodem. Afgraven is nodig om het natuurlijk karakter te versterken. Doel is om de natte schraallanden met een voedselarme bodem terug te krijgen, waar weer plek is voor zeldzame planten als orchideeën, pinksterbloemen en dotterbloemen.

Zadenmengsel

Het zand dat vrijkomt, wordt weer gebruikt voor bescherming tegen overstromingen van de Maas in Beesel. Dagelijks rijden daarom tientallen zware tractoren met aanhangers op en neer tussen het Beesels Broek en het dorp. Pas over een jaar is het project afgerond. De burgers hebben dan een betere bescherming tegen overstromingen en de natuur wordt weer in de oude staat hersteld.
Om de zeldzame planten van vroeger terug te krijgen, wordt op de verschraalde grond van het Beesels Broek eerst nog een speciaal zadenmengsel aangebracht van de planten en bloemen die er vroeger voorkwamen.