Limburg krijgt geld van kabinet voor getroffen ondernemers

De straten van Valkenburg in puin na de overstromingen van vorig jaar. © ANP
De provincie Limburg krijgt geld van het kabinet waarmee zij de door watersnood getroffen ondernemers een tegemoetkoming kan geven voor omzetderving.
De provincie kan beter maatwerk leveren dan een dienst op afstand. Dat heeft staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) aan de Kamer laten weten. Een deel van de Kamer is ontevreden over de trage afhandeling van de schade van particulieren, ondernemers en gemeenten.

Tempo

"Mijn pleidooi is om tempo te maken", stelde CDA-Kamerlid Raymond Knops, die tijdens het wekelijke vragenuurtje de trage en ongelijke afhandeling van de schade aan de kaak stelde. "Dit mag in de toekomst nooit meer gebeuren", vindt ook Pieter Grinwis (ChristenUnie).
Een dag na de watersnood in juli vorig jaar beloofde het kabinet gedupeerden ruimhartig te compenseren, bracht Knops in herinnering. Van ruimhartigheid is volgens hem bij lang niet alle mensen sprake. "Zo voelt men dat niet. Betaal wat er is beloofd."

Vergoeding

Op basis van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) kunnen mensen schade vergoed krijgen die ze niet hadden kunnen verzekeren. Voor een deel van de schade die wel verzekerd had kunnen worden, is door het kabinet een coulanceregeling gemaakt. Nog lang niet alle 2800 schademeldingen zijn afgehandeld. "We zijn bijna een jaar verder en veel gedupeerden wachten nog steeds op geld van de overheid of van verzekeraars", zei Knops. "Zij kunnen daarom nog steeds geen nieuwe start maken."

Ongelijk behandeld

PvdA-Kamerlid Songül Mutluer vindt het onbegrijpelijk dat gedupeerden van de watersnood vorig jaar juli ongelijk zijn behandeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO handelt in opdracht van het kabinet de schadevergoeding af. Van der Burg erkende dat de RVO niet alle gedupeerden gelijk heeft behandeld. Daarvoor is een hersteloperatie gestart. "Een grotere groep krijgt een hogere tegemoetkoming", aldus de staatssecretaris. Tot 1 juli kunnen gedupeerden zich daarvoor melden.
Van der Burg, die vanwege een Eerste Kamerdebat inviel voor minister Dilan Yesilgöz, benadrukte nogmaals dat het kabinet vorig jaar besloot tot een tegemoetkoming van de geleden schade, niet voor een volledige compensatie. Voor de zomer komt het kabinet met een fractie op de motie Mutluer om de reikwijdte van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen te verbreden.