Minister: 'Geen geld naar MAA, wel steun bij verduurzaming'

Het vliegveld in Beek. © Jean-Pierre Geusens
Minister Mark Harbers van Infrastructuur (VVD) blijft op het standpunt staan dat het Rijk niet financieel gaat bijdragen in de exploitatie of instandhouding van regionale vliegvelden waaronder Maastricht Aachen Airport (MAA).
Vanwege Europese regelgeving zijn daar ook praktisch geen mogelijkheden voor, zo schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer over regionale luchthavens. Vrijdag neemt het Limburgs Parlement een besluit over de toekomst van MAA.
Volgens de minister is het aan de vliegvelden zelf en hun aandeelhouders om die toekomst te bepalen. In zijn brief noemt Harbers MAA een regionaal vliegveld dat ook ondersteunend is aan Schiphol en een uitwijkmogelijkheid op het gebied van vracht.

Gesprekken

Mede ter uitvoering van een door de Tweede Kamer aangenomen motie van het Heerlense PVV-kamerlid Dion Graus heeft het ministerie de afgelopen periode deelgenomen aan gesprekken tussen de provincie, MAA en de Schiphol Group, zo meldt de minister.

Samenwerking

Daarbij heeft Schiphol aangegeven intensievere samenwerking te willen verkennen als het Limburgs Parlement vrijdag besluit MAA open te houden. Wel zonder een grote zak geld mee te brengen.
De minister laat de Tweede Kamer verder weten met de provincie - die eigenaar en exploitant is van MAA - apart te hebben gesproken over de mogelijkheden van ondersteuning bij de voorgenomen verduurzaming. Bijvoorbeeld door het uitwisselen van kennis en expertise en het mogelijk maken van innovaties. Ook het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving van MAA is aan de orde geweest.

Ondersteuning

“Ik wacht nu eerst de besluitvorming in de regio af. Afhankelijk daarvan zal worden bezien hoe ondersteuning van MAA er concreet kan uitzien en hoe het traject naar een luchthavenbesluit wordt vormgegeven”, aldus de minister in zijn brief.
Over de natuurvergunning die MAA heeft aangevraagd, laat de minister aan de Tweede Kamer weten dat nog onduidelijk is op welke termijn deze aanvraag zal worden beoordeeld.

Luchtvaart

Woensdag vergadert de Tweede Kamercommissie over Infrastructuur over de luchtvaart. Die gaat voornamelijk over Schiphol. Maar PVV-kamerlid Graus gaat bij die gelegenheid wel pleiten voor financiële steun van het Rijk aan MAA omdat het na Schiphol de enige luchthaven voor luchtvracht is in Nederland.
Volgende week woensdag is er een commissievergadering van de Tweede Kamer over regionale luchthavens.