Minder Limburgers zaten eind vorig jaar in de bijstand

Minder Limburgers in de bijstand © iStock
Minder Limburgers kregen eind vorig jaar een bijstandsuitkering dan in dezelfde periode een jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.
Waar in december 2020 nog 25.770 Limburgers een uitkering kregen, was dat in dezelfde periode een jaar later nog 24.800. Bijna 1000 Limburgers minder. Daarnaast was het aantal Limburgers in de bijstand in december 2021 het minste sinds een aantal jaar.

Landelijk

In heel Nederland is het aantal mensen dat een bijstandsuitkering ontvangt in de eerste drie maanden van dit jaar gedaald. Dat waren er 407.000, ruim duizend minder dan eind vorig jaar. Daarmee werd het laagste aantal bereikt sinds september 2013.

Uit- en instroom

Ten opzichte van eind maart 2021 was er sprake van een afname van 23.000 uitkeringsgerechtigden. Er kwamen in dat jaar 87.000 nieuwe mensen in de bijstand terecht, maar 98.000 verlieten de regeling. Daarbij is de uitstroom van mensen die de AOW-leeftijd bereikt hebben niet meegeteld. Bij het bereiken van die leeftijd, op dit moment 66 jaar en 7 maanden, wordt de bijstandsuitkering doorgaans beëindigd en krijgen mensen hun AOW.

Sterkste daling bij jongeren

De sterkste daling was er bij jongeren tot 27 jaar. Daarvan krijgen er nu nog zo'n 35.000 een bijstandsuitkering. De afname was het minst sterk onder mensen van 45 jaar of ouder.