Vier nieuwe wethouders in Venray: eentje uit Brabant

Gemeentehuis Venray © Google Streetview
Venray krijgt met Eric van Daal een wethouder van buiten de gemeente. Van Daal wordt wethouder namens de grootste partij Venray Lokaal.
Hij was eerder 7,5 jaar wethouder in de voormalige Brabantse gemeente Mill en Sint Hubert. Die is op 1 januari van dit jaar opgegaan in de nieuwe fusiegemeente Land van Cuijk. Daar was Van Daal nu gemeenteraadslid voor de partij Team Lokaal. Uiteraard stopt hij daarmee.

Nieuw

Ook de drie andere wethouders zijn nieuw. Wim de Schryver wordt namens de VVD wethouder. Hij was bij de verkiezingen in maart de nieuwe lijsttrekker van de partij. De vorige bestuursperiode was hij burgercommissielid.
Lijsttrekker Martin Leenders neemt namens Samenwerking Venray plaats in het nieuwe college van B&W. Hij is al raadslid sinds 2002 en sinds 2010 fractievoorzitter.

Schooljaar afmaken

Oud-fractievoorzitter Daan Janssen vertegenwoordigt D66. Hij zit sinds 2014 in de gemeenteraad. Voor de verkiezingen was hij al naar voren geschoven als wethouderskandidaat van D66. Hij treedt wel pas in september aan omdat hij als docent op het Raayland college eerst het schooljaar wil afmaken.

Tijdelijk vijfde wethouder

Eerder was al bekend geworden dat de huidige D66-wethouder Jan Jenneskens tijdelijk als vijfde wethouder aanblijft, omdat de drie wethouders uit Venray zelf geen bestuurlijke ervaring hebben. De afspraak is dat na een jaar de situatie opnieuw wordt bekeken.

Coalitieakkoord

De nieuwe wethoudersploeg wordt dinsdag geïnstalleerd tijdens een raadsvergadering. Dan wordt ook het coalitieakkoord besproken. Dat heeft als titel Bouwen aan Vertrouwen. Daarin neemt woningbouw een belangrijke plaats in met als doel dat iedereen een passende woning kan kopen of huren.
Concreet wordt daarbij gekeken naar de herbestemming van leegstaande panden of nieuwe woningbouwlocaties. Met woningcorporatie Wonen Limburg en andere partijen wil de nieuwe coalitie 'harde maar realistische' afspraken maken over sociale woningbouw.

Spoed

Andere punten zijn een nieuw armoede- en schuldenbeleid met speciale aandacht voor kinderen die in armoede opgroeien en extra aandacht voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Het nieuwe college moet met spoed met voorstellen komen voor grootschalige huisvesting.

Reactivering vliegbasis

De Venrayse coalitie blijft ook alles in het werk stellen om de reactivering van vliegbasis De Peel in Vredepeel tegen te gaan. Daartoe wordt een onderzoek naar de gevolgen van openstelling aangekondigd.

Landbouw en natuur

Op landbouwgebied wordt gestreefd naar verbetering van de kwaliteit van de omgeving. Geur wordt als een belangrijke knop gezien waar de gemeente aan kan draaien. Ook willen de vier coalitiepartijen geen natuur opofferen voor industrialisering.
Volgens hen biedt dit beleid individuele bedrijven nog steeds de gelegenheid om te groeien. Het doel op de lange termijn is kringlooplandbouw waarin mestverwerking een belangrijke rol speelt, zo valt te lezen.

Bedrijventerreinen

Op economisch gebied is de inzet gericht op kleinschalige uitbreiding van het areaal aan bedrijventerreinen, bij voorkeur verspreid over meerdere plekken. Ook wordt gestreefd naar samenwerking met Brainport Eindhoven, Helmond en de Duitse grensregio.

Nieuwe bestuurscultuur

Venray Lokaal, Samenwerking Venray, VVD en D66 stellen in het coalitieakkoord eveneens door te willen gaan op de ingeslagen weg om te bouwen aan een nieuwe bestuurscultuur. In dat verband worden een open en transparante bestuursstijl genoemd, het meer betrekken van de bewoners bij het beleid en het verbeteren van de dienstverlening.
De nieuwe coalitie kan rekenen op 17 van de 27 zetels in de gemeenteraad. De oppositie wordt gevormd door CDA, SP, PvdA en GroenLinks. De drie kleine linkse partijen onderhandelden mee over een nieuwe coalitie. Maar toen hun eis om samen een wethouder te leveren door de overige partijen werd afgewezen, haakten zij af.