Groot aantal elektrische huurfietsen vernield, vier gestolen

De huurfietsen van Velocity © Velocity
Een groot aantal elektrische huurfietsen van Velocity in Parkstad zijn onlangs vernield. Vier fietsen, voorzien van zogeheten GPS-trackers, zijn ontvreemd en worden opgespoord. Ook aan het laadstation in Landgraaf zijn vernielingen aangericht.
Dat blijkt uit informatie van de Stadsregio Parkstad Limburg, meldt lokale omroep ZO-NWS.

Misbruik

Velocity, de verhuurder en beheerder van de laadstations en de fietsen, heeft daarnaast ook frauduleuze registraties en hiermee samenhangend misbruik geconstateerd. Jongeren gebruiken de huurfietsen om door de straten te racen. Zowel de Velocity-organisatie als de gemeenten zijn ontstemd over dit vandalisme. De zeven burgemeesters van de Parkstadgemeenten veroordelen de vernielingen en misbruik, dat "helaas past in een breder plaatje van vandalisme in de regio, ten zeerste en zetten versterkt in op actieve handhaving en opsporing van de daders".

Tegengaan

Daarnaast gaan zij via Stadsregio Parkstad Limburg in overleg met Velocity om te kijken op welke manier ondersteuning kan worden geboden om misbruik en vernieling tegen te gaan. "Hierbij kan gedacht worden aan het inzetten van technische middelen waaronder camera’s." Door Velocity is bij de politie aangifte gedaan van de vernielingen en de ontvreemding. Bovendien zijn er maatregelen getroffen om frauduleuze registratie te voorkomen.

Handmatig controleren

Mogelijke oplossingen zijn enerzijds registraties handmatig controleren en anderzijds een klein bedrag (3 euro) vragen. Hiermee wordt de juistheid van de bankgegevens gecontroleerd. Het bedrag komt op het conto van de gebruiker, waardoor deze gelijk twee keer een half uur een rit kan maken op de e-bike.

Velocity Aken

Moederbedrijf Velocity Aken exploiteert al een e-bike deelsysteem met meer dan 100 laadstations in Aken en omgeving en een enkel laadstation in Kerkrade en Vaals. Het gespecialiseerde bedrijf heeft zeven jaar ervaring en bijna 10.000 geregistreerde klanten.