Vaste waterkering ondanks weerstand Wessem

Zicht over de Maas bij Wessem. Links op de foto de Maasboulevard © Istock
Aan de Maasboulevard in Wessem komt een vaste waterkering. Dat is tegen de zin van de inwoners, want zij hadden de voorkeur voor een zelfsluitende kering.
Het Waterschap Limburg heeft desondanks gekozen voor een vaste kering. Het type kering dat omwonenden graag zagen, is volgens het waterschap een stuk duurder en daardoor financieel niet haalbaar.

Niet makkeijlke keuzes

Ook zou een zelfsluitende kering risico's met zich meebrengen als het gaat om beheer en onderhoud. "We begrijpen dat de directe omgeving graag een andere uitkomst had gezien", zegt waterschapsbestuurder Jos Teeuwen. "Tegelijkertijd hebben wij een urgente hoogwaterveiligheidsopgave in Wessem. We hebben de wettelijke taak om de dijken op orde te brengen en de mensen en bedrijven te beschermen tegen hoogwater. Dat betekent dat we soms keuzes maken die niet makkelijk zijn , maar wel noodzakelijk."

Verdiepingsslag

In eerste instantie was de Maasboulevard niet meegenomen in de dijkversterking bij Thorn en Wessem. Maar vele zienswijzen deed het Waterschap Limburg anders besluiten. Zo werd er als tussenstap een verdiepingsslag uitgevoerd. Afgelopen jaar ging het waterschap samen met de Dorpsraad, het Comité Behoud Historisch Aanzicht Wessem en de gemeente Maasgouw daarmee aan de slag. Uiteindelijk was de conclusie dat de voorkeur van de inwoners niet haalbaar is.
Het voorkeursalternatief van het Waterschap wordt nu uitgewerkt tot een definitief ontwerp en een zogenoemd Projectbesluit Omgevingswet. Overigens kunnen belanghebbenden nog formeel reageren op dat besluit.