De Maas stroomt straks weer tussen oud en nieuw Well

Afbeelding ter illustratie
Akkers en stroken natuur tussen het oude en het nieuwe deel van Well veranderen opnieuw in een doorstroomgebied voor de Maas. De rivier moet hierdoor meer ruimte krijgen bij hoogwater.
Well kroop door het oog van de naald tijdens het hoogwater vorig jaar in juli. Geplande hoogwatermaatregelen worden daarom naar voren gehaald.

Overloopgebied afgesloten

Nu wordt de Maas nog door een smal stuk rivier langs het dorp geleid. De huidige situatie is ontstaan toen na de watersnood van 1993 en 1995 dijken pal langs de rivier zijn aangelegd om het hele achterland te beschermen. Daarmee is ook een groot deel van het vroegere overloopgebied voor de Maas afgesloten.

Trechter

Omdat de Maas op die plek overgaat in een trechtervorm, ontstaat er tussen Well en Wanssum een sterke stroming bij hoogwater waar veel water door een smal stuk rivier moet. De komst van de hoogwatergeul bij Wanssum heeft het al iets beter gemaakt. Met de nieuwe hoogwaterplannen voor Well wordt de situatie nu verder aangepakt. Straks stroomt de Maas bij hoogwater op de Maasoever bij Well tussen de bebouwde delen door, over een gebied dat de rest van het jaar bestaat uit akkers en natuur.

Betrokkenheid

De animo onder omwonenden is groot als Waterschap Limburg en de gemeente Well maandagavond hun aangepaste plannen presenteren voor de Groene Rivier. Zo heet het project om de Maas bij Well extra ruimte te geven bij hoogwater. Meer dan honderd bezoekers zijn aanwezig.

Profijt tot Roermond

De Groene Rivier moet in Well zorgen voor een verlaging van het waterpeil van zo'n 18 centimer en een penibele situatie zoals in juli vorig jaar in de toekomst voorkomen. Bovendien heeft de maatregel vanwege de snellere doorstroming een effect tot wel veertig kilometer stroomopwaarts. Tot aan Roermond is er profijt te verwachten, zo becijfert het waterschap.

Impact

Bewoners zullen dan ook het nodige gaan merken de komende jaren. Waterschap Limburg spreekt van een grote verbouwing in het landschap. De Maas moet bij hoogwater straks onder de provinciale weg doorstromen. Daarvoor wordt de weg op een brug gelegd. Kleinere wegen in het gebied moeten verlaagd worden.

Belangenafweging

Bewoners stellen veel vragen na de presentatie. Want keurig gepresenteerde plannen en droge voeten zijn mooi, maar een dijk voor je deur is ook niet alles, vinden sommigen. Er moeten de komende tijd nog heel wat belangen tegen elkaar worden afgewogen. De voorbereidingen voor de hoogwaterplannen duren dan ook nog tot 2026 en dan duurt het nog eens drie jaar voordat alles klaar is. Maar dat is nog steeds minstens tien jaar eerder dan was voorzien.