Voormalig formateur Heerlen: 'Geen concessies aan OPH'

Het stadhuis van Heerlen © L1 (Camiel Schnackers)
Voormalig formateur Eke Zijlstra zegt dat het duidelijk was dat SP, CDA, VVD/D66 en Hoensbroeks Belang niet in wilden gaan op de wensen die de Ouderen Partij Heerlen (OPH) op tafel had gelegd voor de verdeling van de portefeuilles.
Voor OPH was dat reden om uit de onderhandelingen over een nieuwe coalitie te stappen en te kiezen voor de oppositie. Ondanks dat ze de grootste partij is.
Woordvoerders van VVD/D66 en SP stelden daarop dat er wel degelijk nog ruimte was om verder te onderhandelen over de portefeuilleverdeling en de OPH dus niet had hoeven weg te lopen.

Niet ingaan op wens OPH

OPH wilde een ruimere portefeuille welzijn met onder meer ouderenbeleid, de post centrumontwikkeling en de portefeuille beheer en onderhoud. "Na gesprekken met alle andere partijen individueel was duidelijk dat zij niet wilden ingaan op de wens van OPH. Dat was evident. En ook reageerden ze niet in de zin van wat de OPH wil is teveel van het goede, laten we verder praten", aldus voormalig formateur Zijlstra.

'Waarheid ligt in het midden'

Of zij daar uiteindelijk toch toe bereid waren, zegt Zijlstra niet te kunnen beoordelen. Net als hij benadrukt dat OPH zelf heeft besloten niet verder te praten. Hij haalt de uitspraak aan dat "de waarheid in het midden ligt, vertrapt door de strijdende partijen."

'Concept-coalitieakkoord was zo goed als rond'

Zijlstra noemt het een domper en ontzettend jammer dat hij er niet in is geslaagd een coalitie van OPH, SP, CDA, VVD/D66 en Hoensbroeks Belang te vormen. Zeker omdat het concept-coalitieakkoord zo goed als rond was op wat financiële aspecten na.

Jordy Clemens nieuwe formateur

Heerlen koerst nu af op een coalitie van SP, CDA, VVD/D66, Hoensbroeks Belang, PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren. Dat gebeurt onder leiding van SP-lijsttrekker en zittend wethouder Jordy Clemens. Die beoogde coalitie kan rekenen op 22 van de 37 zetels in de gemeenteraad. OPH heeft alvast harde oppositie aangekondigd.