Meer Limburgse jongeren met psychische problemen

Stockfoto. © iStock
Meer Limburgse middelbare scholieren ervaren psychische problemen in vergelijking met vóór de coronapandemie. In 2021 ervaarde 26 procent van leerlingen in jaren 2 en 4 van het voortgezet onderwijs mentale problemen.
Twee jaar eerder lag dat percentage nog op 20 procent. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD, uitgevoerd in het najaar van 2021.
Toename
Psychische klachten komen vaker voor bij meisjes (35 procent) en jongeren uit eenoudergezinnen (33 procent). De GGD's in de rest van het land deden een soortgelijk onderzoek en de uitkomsten komen redelijk overeen met de Limburgse cijfers.

Alcoholgebruik neemt toe

Hoewel alcoholgebruik niet is toegestaan tot de achttiende verjaardag, geeft in het onderzoek ruim een derde van de ondervraagden (34 procent) aan toch alcohol te nuttigen. Dat is een lichte stijging in vergelijking met twee jaar eerder. Toen was het 30 procent.

Minder gelukkig dan voorgaande jaren

Jongeren voelden zich afgelopen najaar minder vaak gelukkig dan leeftijdgenoten die in 2019 aan het vorige onderzoek meededen. In 2021 gaf 76 procent aan zich (zeer) gelukkig te voelen en in 2019 was dat 84 procent. In het onderzoek is overigens niet gevraagd of de kinderen zich ongelukkig voelen. De overige 24 procent kon kiezen uit de antwoorden neutraal en minder gelukkig.