Oud-gedeputeerde start meldpunt tegen journalist Joep Dohmen

Afbeelding ter illustratie
Oud-gedeputeerde Ger Driessen (CDA) heeft een meldpunt geopend tegen NRC-journalist Joep Dohmen. Mensen die zich beschadigd voelen door - in hun ogen onterechte - publicaties van de Limburgse journalist kunnen daar hun ervaringen delen.
Directe aanleiding voor het meldpunt is een bewering in het onlangs verschenen boek De Vriendenreünie van de hand van Dohmen en zijn collega Paul van der Steen. Daarin wordt gesteld dat een gedeputeerde met de dienstauto naar een bordeel is gereden. Daarbij wordt geen naam genoemd.

'Onzin'

Driessen heeft nu zélf naar buiten gebracht dat hij wordt bedoeld. De CDA'er ontkent in alle toonaarden dat de bewering in het boek klopt. “Het is gewoon nooit gebeurd. Er klopt niks van het verhaal.” Hij stelt ook alle mensen te hebben benaderd die vanuit hun functie van het voorval op de hoogte hadden moeten zijn. "Maar die weten ook van niks", zo merkt Driessen op.

Naar de rechter

Driessen zegt de openbaarheid te hebben gezocht omdat hij niet wil dat de aantijging blijft kleven aan hemzelf of andere oud-gedeputeerden. Behalve het meldpunt stapt Driessen ook naar de rechter om zijn naam gezuiverd te krijgen. Op de site van het meldpunt staat dat het in het leven is geroepen omdat Driessen aan den lijve stelt te hebben ondervonden dat 'onderzoeksjournalist Joep Dohmen zich bedient van suggesties en vermoedens zonder feitelijke onderbouwing, waardoor deze publicaties mensen persoonlijk beschadigen'. Daarom verklaart hij het op prijs te stellen als mensen die zich beschadigd voelen door publicaties van Joep Dohmen hun ervaringen met hem willen delen. “Deze ervaringen zullen anoniem blijven zolang de schrijver van het bericht dit wenst”, zo valt op de website Meldpunt-onwaarheden-JoepDohmen.nl te lezen. Driessen hoopt daarmee ook een groepsactie tegen de journalist in gang te kunnen zetten.