Miljoenen voor aanpak georganiseerde misdaad in de regio

Stockfoto. © iStock
Het kabinet maakt 40 miljoen euro extra vrij voor de aanpak van de georganiseerde criminaliteit in de regio. In de provincie worden namelijk ongeveer één tot drie op de vijf boeren door criminelen benaderd.
Het geld is bedoeld voor onder meer de bestrijding van de internationale drugscriminaliteit in plezier- en zeehavens. Ook moet het boeren gaan helpen criminelen te weerstaan. Hoeveel geld er vrijkomt voor de (grens)regio in Limburg, is niet bekend.

Verdeling

In ieder geval gaat er gaat 10 miljoen euro naar Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC). Met de overige 30 miljoen moet de samenwerking, de kennisdeling en de uitvoering in de regio worden versterkt.

Misdaad

"Criminelen maken misbruik van de situatie die ze krijgen. Ze nestelen zich in onze woonwijken, bedrijven en buitengebieden om hun illegale praktijken uit te voeren als we niet uitkijken. In de regio pakken we de misdaad bij de bron aan en doorbreken we de structuren voordat complete criminelen netwerken kunnen ontstaan", zegt minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid.

LLTB

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) meldde in 2020 op basis van signalen van politie en justitie dat in het zuiden van Nederland, en met name in de grensregio’s, één tot drie op de vijf boeren door criminelen worden benaderd. Criminelen gebruiken leegstaande stallen voor de productie van synthetische drugs of wietteelt.