Grootste partij Heerlen stapt over naar oppositie

Het stadhuis van Heerlen © L1 (Camiel Schnackers)
De grootste partij van Heerlen, de Ouderen Partij Heerlen (OPH), kiest voor de oppositie. Formateur Eke Zijlstra heeft zondag dan ook laten weten dat de gesprekken over een nieuwe coalitie zijn stopgezet nu de OPH niet verder wil.
De partij kon het niet eens worden met SP, CDA, VVD/D66 en Hoensbroek Belang over de portefeuilleverdeling, aldus Dijkstra.

Coalitiegesprekken

De Heerlense formatie was volgens de formateur al in een vergevorderd stadium. Een coalitieakkoord was binnen handbereik. Maar aan de wensen van de OPH op het gebied van de portefeuilleverdeling wilden de andere beoogde coalitiepartijen niet tegemoet komen.
OPH had als grootste partij het voortouw bij de onderhandeling en trok eerder oud-bestuursvoorzitter van het Atrium Ziekenhuis Eke Zijlstra aan als formateur. Zijlstra laat weten de opdracht als formateur vanwege de overstap van OPH terug te hebben gegeven.

SP

Het ligt voor de hand dat de SP nu als één na grootste partij het initiatief neemt bij de coalitievorming. Daarvoor is zeker nog één partij nodig. De eerder afgehaakte Jongerenpartij komt nu opnieuw in beeld.