Zandzakdammen in strijd tegen de droogte

Zandzakken worden in een beek in Meijel gelegd om water vast te houden. © L1 (Robert Janssen)
Waterschap Limburg heeft inmiddels 40 zandzakdammen geplaatst in Noord- en Midden-Limburg. Niet om het water weg te houden, maar om water langer in de beken en sloten vast te houden in strijd tegen verdroging.
Het grondwaterpeil wordt met de zandzakken een halve meter hoger. Het opwerpen van zandzakdammen gebeurt dit jaar, na enkele experimenten vorig jaar, voor het eerst. Het voordeel is dat de zakken snel geplaatst en weggehaald kunnen worden.
Boerenverstand
"Het boerenverstand heeft af en toe z'n voordelen", reageert Chrit Wolhagen, bestuurder Waterschap Limburg. "Niet te moeilijk doen over zaken en zoeken naar praktische, goedkope oplossingen die je snel kunt plaatsen en verwijderen. We moeten het ijzer smeden als het heet is. Ik ben er voorstander van om in het voortraject veel te investeren om nu veel water vast te houden."

Extra boerenstuwen

Ook de boerenstuwen in beken, die boeren beheren en regelen, dragen bij aan het droogteprobleem. Waterschap Limburg gaat de komende jaren fors investeren in extra boerenstuwen en het vervangen en automatiseren van stuwen. Het doel is om sneller en meer water te kunnen vasthouden in het systeem.

Geen beregeningsverbod

Dat de boerenstuwen werken, blijkt volgens Wolhagen uit het feit dat er in Noord-Limburg nog geen beregeningsverbod ingesteld hoeft te worden voor oppervlaktewater. "Alle maateregelen die in het verleden zijn genomen, hebben z'n effecten gesorteerd."