Kerk moet plaatsmaken voor zorgwoningen dementerenden

Naar verwachting zullen de zorgwoningen er in 2023 staan. © L1 (Gerard Pansier)
Het merendeel van de Sint Josephkerk in Tegelen is al gesloopt. Woensdag gaat de kerktoren tegen de vlakte.
De kerk is al jaren niet meer in gebruik en moet plaatsmaken voor zorgwoningen voor dementerende ouderen. Het initiatief ligt in handen van Holikiday, een bedrijf dat woonservicecomplexen voor kwetsbare ouderen realiseert.

Al jaren leeg

In 1957 is de kerk ingezegend en in gebruik genomen door de parochie. In 2009 werd de Sint Josephkerk na 52 jaar aan eredienst onttrokken. Sindsdien stond het gebouw leeg en ging de technische staat snel achteruit.

Betaalbare woningen

Nu gaat Holikiday met een missie op die plek zorgwoningen realiseren. Het bedrijf wil een oplossing bieden voor kwetsbare ouderen met een kleine portemonnee die hun hele leven lang in dorpen of wijken wonen. Door het aanbieden van betaalbare huurwoningen - die onder de huurtoeslaggrens liggen - in combinatie met zorg, biedt dat in de ogen van Holikiday perspectief voor ouderen. Volgens de initiatiefnemer kunnen ouderen hun sociale contacten dan gewoon voortzetten zonder dat ze het dorp moeten verlaten.
De appartementen moeten er volgend jaar staan.