Honderden nieuwe banen door komst buitenlandse bedrijven

Nieuwe banen voor honderden Limburgers © ANP
De komst van buitenlandse ondernemingen in Limburg levert honderden nieuwe banen op.
Dertien bedrijven uit het buitenland en een enkele uit een ander deel van het land hebben toegzegd zich te gaan vestigen in onze provincie of een bestaande vestiging uit te gaan breiden. Het gaat om 977 nieuwe voltijdsbanen. In totaal willen de bedrijven in Limburg bijna 240 miljoen euro gaan investeren. Dat blijkt uit het jaarverlsag van de ontwikkelingsmaatschappij LIOF.

Twee miljoen winst

Onder de streep behaalde het LIOF afgelopen jaar een winst van twee miljoen euro. Het LIOF maakt winst met bijvoorbeeld de verkoop van aandelen van bedrijven waar het ooit in investeerde of door winstuitkeringen van bedrijven waar het een belang in heeft. Ruim 62 bedrijven kregen in 2021 een lening om door de coronacrisis te komen. Over het eerste coronajaar, 2020, werd nog een verlies geschreven van ruim zes miljoen euro. Toen kregen 55 bedrijven een coronalening.
De regionale ontwikkelingsmaatschappij LIOF heeft als taak de Limburgse economie te ondersteunen. Veelbelovende starters of ondernemers met nieuwe ideeën kunnen van het LIOF advies en financiering krijgen. Ook probeert het Liof buitenlandse ondernemers te interesseren voor vestiging in onze provincie en hecht de maatschappij waarde aan economische samenwerking met Duitsland en België.

Onzekerheid blijft

"Het financiële, maar ook het operationele resultaat was ondanks corona positief", zegt LIOF-directeur Tys van Elk. "Dat resultaat is belangrijk, want de negatieve gevolgen van de pandemie en de crisis in Oekraïne zijn in veel sectoren nog niet helemaal te overzien."

Handelsmissies

Naast de buitenlandse ondernemers, werd voor 19 miljoen geïnvesteerd in 170 innovatieprojecten bij bedrijven. Ongeveer een gelijk bedrag werd aan investeringen uitgekeerd aan bedrijven. Ondanks reisbeperkingen organiseerde het LIOF drie handelsmissies voor Limburgse ondernemers die zaken willen doen in het buitenland. Daar deden 21 Limburgse bedrijven aan mee.

Duurzaamheid

Hoewel corona er vooral flink inhakte bij de horeca, winkels, cultuur en toeristische sector, zag het LIOF vorig jaar een krachtig herstel van de economie. Tegelijkertijd blijft de toekomst onzeker met het virus dat al dan niet terugkeert en de politieke situatie in Oekraïne en Rusland.
Het LIOF wil de komende jaren flink aan de slag met duurzaamheid en bedrijven stimuleren om in te zetten op de energietransitie, op circulariteit, gezondheid en digitalisering. Dit vanwege de groeiende milieudruk op aarde, de toenemende schaarste van grondstoffen en de groeiende invloed van technologie. Maar ook vanwege de nu duidelijk wordende afhankelijkheid van bijvoorbeeld Rusland als het om gas gaat.