Droogte: natuur voortaan belangrijker dan landbouw

Aan onbeperkt beregenen rond de Peel komt een einde © Istock
Het beregenen van gewassen rond de Peel wordt fors beperkt. Dat maken de provinciebesturen van Limburg en Brabant woensdag bekend.
Formeel is bepaald dat 'de vrijstelling van vergunningen voor beregenen van open teelten komt te vervallen.' Dat betekent in de praktijk dat boeren die hun akkers willen beregenen, straks een vergunning moeten aanvragen.

Ingrijpen

Verdroging van het kwetsbare natuurgebied was jarenlang aanleiding tot protest tegen het massaal oppompen van grondwater. Uiteindelijk kregen deze bezwaarmakers gelijk bij de Raad van State en daarom moeten de provincies nu ingrijpen. Dat wil niet zeggen dat landbouw voortaan verboden is, maar dat er niet meer onbeperkt mag worden gesproeid.

Overgangsperiode

De provincies hebben een overgangsperiode van twee jaar ingesteld, zodat boeren de tijd krijgen om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. Ze kunnen dan bijvoorbeeld voor andere gewassen kiezen die minder water nodig hebben. Kern van het nieuwe beleid is dat bij grote waterschaarste de natuur belangrijker is dan de landbouw. Hagar Roijackers, gedeputeerde in Noord-Brabant: "De uitspraak van de rechter over beregening in de Peelvenen, vraagt nu van ons om de natuurbescherming als primair vertrekpunt te nemen."

Voorwaarden

Tijdens de overgangsperiode is beregening onder voorwaarden mogelijk, maar gelden er wel grenzen. Op het moment dat grondwaterstanden te ver wegzakken en de kwetsbare toestand van de Peelvenen dreigt te verslechteren , komen er beperkingen voor beregening uit grondwater. Gedeputeerde Lia Roefs: "Gebleken is dat bij droogte de grondwatervoorraad niet meer voldoende is om iedereen gelijktijdig te helpen. We moeten zorgen voor onze natuur, maar ook voor onze landbouwteelten. Samen moeten we maatregelen nemen om een lager grondwatergebruik te stimuleren."