Noodwoningen voor vluchtelingen en starters Roerdalen

Afbeelding ter illustratie
Geen woonruimte voor vluchtelingen, geen huizen voor starters. Een probleem dat de gemeente Roerdalen wil aanpakken met een nieuw experiment. Tijdelijke woningen waar zowel statushouders als starters uit de eigen gemeente komen wonen.
In Vlodrop werd maandagavond een eerste informatiebijeenkomst gehouden voor omwonenden. De ambitie van de gemeente Roerdalen is om zowel in Vlodrop als in de kerkdorpen Sint Odiliënberg, Melick, Montfort, Herkenbosch en Posterholt woonerven te bouwen met een tiental woonunits voor veertig mensen. Oekraïners , statushouders en starters uit Roerdalen zouden samen gaan wonen in die nieuwe woonwijkjes. "Zo willen we de nieuwe inwoners goed integreren in de gemeenschap", zo vertelde burgemeester Monique de Boer aan een veertigtal belangstellenden in de zaal van cafe Roerzicht.

Felle discussies
Het initiatief van de gemeente lokte geëmotioneerde reacties uit van een aantal omwonenden. Dat varieerde van traumatische ervaringen met immigranten die eerder in Vlodrop woonden tot scepsis over de toezegging dat een deel van de woningen daadwerkelijk voor starters uit Roerdalen gereserveerd wordt. Slechte ervaringen met de bereikbaarheid van het kleine aantal wijkagenten gaven een extra lading aan de soms felle discussies. "We gaan er vanaf het begin bovenop zitten", zo zegde burgemeester De Boer toe.

Snelle bouw

De gemeente wil in juli de eerste bewoners laten intrekken. Die snelheid speelde een grote rol in het bepalen van de twee eerste locaties. Bij de Wassemweg in Vlodrop en het dorpspark Schepersheuvel in Sint Odiliënberg worden de woningen geplaatst op grond van de gemeente, die niet meer aangekocht hoeft te worden. Bovendien zijn op de Wassemweg in Vlodrop al aansluitingen op riool en electriciteitsnet aanwezig. "Anders duurt de aanleg van nieuwe kabels veel te lang", aldus wethouder Roland Slangen. Ook de locatie in Melick is al bekend, maar die wil de gemeente eerst bespreken met bewoners. "Komende weken komt er een brief, zo gauw het college die keuze bevestigd heeft."

Woonunits

De gemeente legde de inwoners maandagavond een drietal opties voor van verschillende woonunits, waarover de omwonenden kunnen meepraten. "We denken aan het soort woningen dat ook te zien is aan de ring rond Weert", aldus Roland Slangen. "Ze moeten de uitstraling geven van een woonwijk.
De keuze voor de verhuurder is formeel nog niet gevallen, maar woningcorporatie Wonen Limburg heeft zich al gemeld om het project te faciliteren." Er zijn ook nog woningcorporaties in Roermond waar we mee praten", zo is burgemeester De Boer nog voorzichtig.

Afwijking

De gemeente maakt de bouw mogelijk door een "vergunning met afwijking" te verlenen, omdat het bestemmingsplan niet voorziet in woningbouw op de betreffende locaties. Inwoners kunnen bezwaar aantekenen tegen dat besluit en daarna eventueel naar de rechter stappen. "Dat gaan we ook zeker doen", zo klonk het al snel in cafe Roerzicht.

Druk van het rijk

Het opmerkelijke initiatief van de gemeente Roerdalen is geboren na forse druk van het Rijk. De Veiligheidsregio Limburg-Noord moet 2000 Oekraïners opvangen, wat voor Roerdalen neerkomt op een vijftigtal Oekraïners . Daarnaast eist het COA van de gemeente dat er ook onderdak geboden wordt aan vijftig statushouders, vluchtelingen uit andere landen dan Oekraïne. "Als je dat per woonerf bekijkt, betekent het dat er ongeveer tien Oekraïners komen, tien vluchtelingen, en twintig starters uit de gemeente Roerdalen. Of mensen die dringend snel een woning nodig hebben, zoals iemand die net is gescheiden. Voor de eerste bewoners kunnen we garanderen dat het gaat om starters uit de eigen kerkdorpen, daarna hebben we daar geen grip meer op", zo licht wethouder Roland Slangen toe. "Maar als u als inwoners een manier weet om dat wel te garanderen, horen we graag van u."

Plattelandsgemeente

Burgemeester De Boer heeft moeite met de grote druk die vanuit het Rijk op de gemeentes wordt uitgeoefend om vluchtelingen op te vangen. "Ik hoor Den Haag, ik hoor soms Hubert Bruls als voorzitter van de Veiligheidsregio's, en dan vraag ik me wel eens af of die ook namens mij spreken," zo zegt De Boer. "Ik ben burgemeester van een plattelandsgemeente. Ik weet hoe plattelanders daar over denken. Je moet hier geen grote aantallen statushouders neerzetten. Dat werkt niet in een dorp. Er zijn steden genoeg waar mensen en colleges zeggen: kom maar naar ons toe. Die dwang komt van hogeraf en wordt op onze schouders gelegd. In Den Haag wordt een probleem veroorzaakt, en dat wordt op het bordje van de burgemeesters gepleurd. Wij mogen het hier oplossen", aldus een felle burgemeester De Boer.