Wethouder Pieter Meekels ereburger van Sittard-Geleen

Wethouder Pieter Meekels is ereburger van Sittard-Geleen. © Jean van Hoof
Vertrekkend wethouder Pieter Meekels van de partij GOB is benoemd tot ereburger van Sittard-Geleen.
Tijdens een afscheidsbijeenkomst in de schouwburg kreeg hij de onderscheiding en de oorkonde uitgereikt door burgemeester Hans Verheijen.

Dossierkennis

Verheijen prees Meekels om zijn enorme dossierkennis en ervaring. Hij noemde hem ook de constante factor in het gemeentebestuur terwijl Sittard-Geleen juist wordt gekenmerkt door collegewisselingen. Collega-wethouder Leon Geilen van GOB sprak van een speciale Meekels-aanpak in de politiek. Hij typeerde hem als iemand die er niet om heen draait, afspraken nakomt en gesprekken altijd in een goede sfeer wil laten verlopen.
“Je bent altijd laagdrempelig benaderbaar gebleven voor de inwoners. Je stond altijd voor de mensen klaar. Een harde, zakelijke politicus met een zachte kern”, aldus Geilen.

Kroon op het werk

De winst van GOB bij de verkiezingen in maart toen de partij steeg van 9 naar 12 zetels noemde hij de kroon op het werk voor de verjonging en vernieuwing die onder leiding van Meekels 'als boegbeeld' vanaf 2018 is ingezet. Meekels zelf omschreef het ereburgerschap van Sittard-Geleen als een “zeer bijzondere waardering die ik heb mogen ontvangen." Hij noemde de basis van zijn functioneren de drive om mensen te helpen en klaar te staan als ze je nodig hebben.

Missers

Terugkijkend constateerde hij dat er ook veel mis is gegaan, trager dan verwacht of anders had gekund. “Maar gelukkig is heel veel goed gegaan”, aldus de vertrekkende wethouder. Meekels stond ook nog stil bij het dalende vertrouwen, ook in de lokale politiek. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen lag de opkomst in Sittard-Geleen op 49,5 procent. “De politiek moet een manier vinden om meer tijd te spenderen aan inwoners en tijd te maken voor participatie en netwerken”, zo gaf Meekels de lokale politici nog mee. Bijvoorbeeld door elk van de 37 raadsleden een soort ambassadeur te maken voor een wijk of buurt.

36 jaar

Meekels is 36 jaar - sinds 1986 - actief in de lokale politiek. Eerst in de voormalige zelfstandige gemeente Born, vanaf 2001 in de nieuwe fusiegemeente Sittard-Geleen. In totaal is hij 20 jaar wethouder geweest, waarvan nog twee jaar in Born. Vanaf 2006 heeft hij die functie zonder onderbreking bekleed.
Meekels blijft actief in de politiek als voorzitter van het bestuur van GOB. Momenteel zit hij ook nog in de onderhandelingsdelegatie van GOB voor de vorming van een nieuwe coalitie.
Die gaat in ieder geval bestaan uit GOB en CDA.