ICT heeft in Limburg grootste moeite personeel te vinden

Stockfoto. © iStock
Een op de vijf bedrijven in de ICT in Limburg haalt personeel momenteel uit het buitenland. En de helft van de bedrijven neemt mensen aan die eigenlijk niet helemaal voldoen aan de (opleidings)eisen. Dat meldt het UWV.
Het is tekenend voor de recordkrapte op de huidige arbeidsmarkt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat er momenteel voor iedere 100 werklozen 133 banen zijn. Dat is een record. Eind vorig jaar waren dat nog 106 banen voor 100 werklozen. Het totaal aantal vacatures is ook gestegen tot een record van 451.000 banen. Tegelijkertijd is het aantal werklozen met 32.000 gedaald tot 338.000 mensen. Dat is 3,5 procent van de beroepsbevolking.

Daling WW-uitkeringen

"We merken het aan alle kanten", zegt Don Thijssen, rayonmanager Noord- en Midden-Limburg van het UWV. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de uitvoering van de uitkeringen, maar ook aangewezen om mensen aan het werk te krijgen. "We hebben in Limburg nu iets meer dan 13.000 WW-uitkeringen, opnieuw een daling van 2 procent."
Toch is het niet zo simpel om die mensen aan een baan te helpen. "Je spreekt dan van een mismatch: potentiële werknemers hebben niet de vaardigheden of diploma's die werkgevers vragen. Maar wij denken dat werkgevers daar anders naar moeten gaan kijken en steeds meer bedrijven doen dat ook. Ze halen iemand binnen die intern een opleiding krijgt. Maar wij gaan ook het gesprek met die mensen aan om ze op een of andere manier toch aan een baan te helpen . Mensen kunnen meer dan ze denken."

Uit het buitenland

Ook bij uitzendbureau Wiertz Company merken ze dat het steeds lastiger wordt om snel genoeg mensen te vinden voor de vacatures die er zijn. "Bedrijven zullen er denk ik niet aan ontkomen om mensen uit andere EU-landen te gaan halen", zegt Nadine Drescher van Wiertz Company. "Het gebeurt nu ook al, maar lang niet alle bedrijven zijn daar al klaar voor. Sommigen zullen die slag nog moeten maken."

Onderwijs

Ook in het middelbaar- en basisonderwijs is het lerarentekort al jaren een probleem. Invallers vinden is steeds lastiger, klassen worden verdeeld of soms zelfs naar huis gestuurd. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld vanaf deze week bij 't Kirkeveldsje in Schimmert. Door ziekte en persoonlijke omstandigheden komt de directeur van de basisschool in Schimmert structureel twee volle banen te tekort op dit moment. Hierdoor kunnen op toerbeurt twee groepen geen les meer krijgen op vrijdag.

Impact

Directeur Jork Schellings beseft dat dit een ingrijpende maatregel is. "Maar als je concreet kijkt wat dit betekent is een leerling een of twee dagen de rest van het schooljaar thuis. In die zin hebben we er alles aan gedaan om de impact te beperken, maar we realiseren ons terdege dat dit heel wat vraagt van ouders, kinderen en collega's", zegt Schellings.

Druk hoog

Om de problemen op te vangen wordt er ook samengewerkt met andere scholen van scholenkoepel Innovo in de gemeente Beekdaelen. Volgens Schellings is de druk hoog. "Dat is ook de reden dat je keuzes moet maken. Er is ook een belang om te zorgen dat we niet van de regen in de drup komen. En zorgen dat we mensen overeind houden en niet in zwaardere problemen komen."

Oplossing

Een directe oplossing voor het lerarentekort heeft Schellings niet. "Als de mensen er niet zijn dan houdt het op. Dus we zullen er met z'n allen voor moeten zorgen dat er weer mensen dat onderwijsveld ingaan en in willen. De 'pabo's' zullen weer moeten volstromen", volgens Schellings. Met hulp van ouders wordt nog onderzocht of kinderen toch opgevangen kunnen worden op school. Daarbij wordt dan gedacht aan bijvoorbeeld gepensioneerde leerkrachten.