Oud-defensiemedewerkers boos: 'We horen helemaal niks'

Afbeelding ter illustratie. © Jos Pelzer
Oud-defensiemedewerkers die in aanraking zijn geweest met chroom-6 hebben in een persoonlijk gesprek met staatssecretaris Christophe van der Maat (VVD) hun ongenoegen geuit over de passieve houding van Defensie.
"Ondanks een rechterlijke uitspraak doet het ministerie helemaal niks", zegt een boze Henk Coort, de klokkenluider in de chroom-6-affaire. Door zijn toedoen werd bekend dat honderden POMS-medewerkers in Brunssum en Eygelshoven in de jaren '90 jarenlang zijn blootgesteld aan het kankerverwekkende chroom-6.

Uitspraak

In de afgelopen jaren volgden allerlei rechtszaken en juridische procedures. Anderhalf jaar geleden gaf het gerechtshof de medewerkers gelijk, een uitspraak die in december vorig jaar werd bevestigd door de Hoge Raad. Daardoor hoefden vier oud-medewerkers die ernstige aandoeningen opliepen niet te bewijzen dat er een direct verband is met hun werk bij Defensie. Er zijn door de jaren heen wel vergoedingen uitgekeerd, maar volgens de medewerkers dekt dat onvoldoende de schade. De blootstelling aan chroom-6 was dusdanig ernstig dat de onrechtmatigheid vaststaat en ook dat je voor de klachten die het RIVM noemt niet meer hoeft te bewijzen dat er een direct verband is tussen die klachten en de blootstelling aan chroom-6. Voor andere klachten is er echter door het RIVM een zweem van onduidelijkheid gelegd die de rechter nog niet heeft weggenomen. Dat staat nog steeds ter discussie.

Schadeclaim

Henk Coort is een van die oud-medewerkers. Samen met advocaat Rob Bedaux diende hij een schadeclaim in bij Defensie, maar krijgen geen reactie. "Ze nemen niet eens het fatsoen om erover te komen praten, terwijl er gewoon een keiharde uitspraak van de rechter ligt dat ze aansprakelijk zijn", zegt Coort.

Informeel bezoek

De Schinveldenaar kreeg deze week bezoek van staatssecretaris Christophe van der Maat van Defensie, die ook bij andere gedupeerden langs ging. Toezeggingen kregen de oud-medewerkers niet. "Hij zei dat wel hij dat hij de zaak individueel nog eens gaat bekijken, maar het is maar de vraag wat je daarvoor koopt. Je hebt gewoon het gevoel dat je aan het lijntje wordt gehouden en dat nu al 8 jaar. Als ze nog langer wachten zijn de meeste gedupeerden overleden en heeft het allemaal geen zin meer."

Juridische strijd

Coort zelf liep COPD op en slokdarmkanker. Hij moest gedeeltelijk stoppen met werken, waardoor zijn inkomsten en zometeen zijn pensioen flink gekelderd zijn. "Het enige dat ik wil is dat mijn vrouw later in dit huis kan blijven wonen. Het gaat ons niet om het geld, maar we mogen er ook niet onder lijden. Moeten we dan nog eens een juridische strijd gaan voeren? Die energie en tijd is er gewoon niet meer."

Brief

Advocaat Rob Bedaux, die ook 120 andere oud-medewerkers bijstaat, vindt het ook onbegrijpelijk dat het ministerie niet over de brug komt. In een brief aan Defensie zegt hij: “Mijn cliënten en ik als advocaat worden steeds geconfronteerd met een door het RIVM opgesteld aantal rapporten met een te beperkte weergave van de gevolgen van blootstelling aan chroom -6, hetgeen de rechtsvinding sterk belemmert. Die onjuistheden, het nalaten van zorgvuldig onderzoek, het door Defensie verstrekken van onjuiste gegevens en de daarna verschenen rapportages van het RIVM (bol van onjuistheden) over de chroom-6-blootstelling binnen Defensie acht ik jegens mijn cliënten en ander defensiepersoneel onrechtmatig."

Erkenning

Bedaux wil graag dat defensie en het RIVM de ziektes die door het Nederlands Centrum Beroepsziekten (NCVB) zijn aangeduid volledig erkent. "Nu zijn er een hoop ziektes die door Defensie niet worden erkend, waardoor heel veel oud-medewerkers buiten de boot vallen." Inwendige kankers zoals bijvoorbeeld slokdarm-, nier-, darm en prostaatkanker kunnen wel in verband met chroom-6 kunnen worden gebracht. Andere onderzoeken geven aan dat het afbrokkelen van tanden dan wel weer chroom-6 gerelateerd is. "Het RIVM ontkent op grond van de onjuiste aanname dat chroom-6 niet in grote hoeveelheden voorkwam." Die onjuistheden, het nalaten van zorgvuldig onderzoek, het door Defensie verstrekken van onjuiste gegevens en de daarna verschenen rapportages van het RIVM over de chroom-6 blootstelling binnen Defensie acht Rob Bedaux jegens zijn cliënten en ander defensiepersoneel zelfs even onrechtmatig als alles wat eerder binnen de werkomstandigheden heeft plaatsgevonden.