Drie steunpunten moeten gat faillissement IKL dichten

Het Heuvelland in Zuid-Limburg. © iStock
Drie regionale steunpunten landschapsbeheer moeten het wegvallen van de failliete stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) voor een deel gaan opvangen. Het provinciebestuur wil daar de komende drie jaar 1,2 miljoen euro voor uittrekken.
Dat blijkt uit een mededeling van gedeputeerde Geert Gabriëls (GroenLinks) aan het Limburgs Parlement.

Steunpunten

De drie steunpunten gaan zelf geen projecten uitvoeren maar moeten vrijwilligers, gemeenten, particuliere eigenaren en landschapsorganisaties bij elkaar brengen. Ook moeten ze hen verwijzen naar de diverse regelingen voor landschapsbeheer buiten het natuurnetwerk.

IKL

De IKL werd begin juli 2021 failliet verklaard in het kielzog van de affaire rond haar directeur Herman Vrehen. Ruim een maand later maakte IKL een doorstart en werd het onderdeel van het bedrijf VivaraPro uit het Brabantse Vierlingsbeek. Dat ondersteunt overheden en bedrijven met het natuurvriendelijk inrichten van onder meer natuur- en landbouwgebieden.

'Tussen wal en schip'

"Maar een aantal elementen zijn tussen wal en schip geraakt doordat niemand er directe verantwoordelijkheid voor draagt", zo meldt gedeputeerde Gabriëls. Daarvoor zijn nu de drie regionale steunpunten in het leven geroepen.
Ze worden ondergebracht bij een maatschappelijke organisatie waar de provincie al subsidie aan geeft. Zo wordt bespaard op kosten voor overhead en wordt bestaande kennis en ervaring ingezet. Momenteel vinden daar gesprekken over plaats met een geschikte partij. Voor de zomer moet daar duidelijkheid over komen.

Bekostiging

De 1,2 miljoen euro voor de drie regionale steunpunten komt voor een groot deel (850.000 euro) uit geld dat voor het voormalige IKL was gereserveerd. De resterende 350.000 euro komt uit het landschapsfonds.
Daarnaast trekt het provinciebestuur 330.000 euro uit voor projecten van vrijwilligers om het landschap te onderhouden. Gemeenten kunnen een beroep doen op die regeling.