VVD alsnog in coalitie in Kerkrade, maar zonder wethouder

Stadhuis Kerkrade © Erwin Minkenberg
De VVD gaat alsnog deel uitmaken van de nieuwe coalitie in Kerkrade, maar zonder een wethouder te leveren.
De partij heeft namelijk nog maar één zetel in de gemeenteraad. Dat is er eentje minder dan in de vorige bestuursperiode. Toen leverde de VVD wel een wethouder.
De coalitie in Kerkrade wordt nu gevormd door Burgerbelangen, Ons Kerkrade, PvdA, Ouderenpartij en VVD. Samen zijn zij goed voor 21 van de 29 zetels in de gemeenteraad.

Dit zijn de wethouders

Ook zijn de namen van de vier nieuwe wethouders bekend gemaakt. Het gaat om Alexander Geers (Burgerbelangen), John Roland (Ons Kerkrade), René van Drunen (PvdA) en Jo Paas (Ouderenpartij). Tim Weijers en Jo Schlangen - beiden van Burgerbelangen - beginnen aan een nieuwe termijn als wethouder. Bij de nieuwelingen neemt Alexander Geers de plaats in van Huub Wiermans. Die had voor de verkiezingen aangegeven te stoppen. Geers stond als fractievoorzitter 3e op de kandidatenlijst van Burgerbelangen. Hij is sinds 2014 raadslid. John Roland nam - ook als fractievoorzitter - de 2e plek in op de kandidatenlijst van Ons Kerkrade. Roland zit al sinds 2006 in de raad. De PvdA had eerder al laten weten dat fractievoorzitter René van Drunen de wethouderspost overneemt van Leo Jongen. Die wordt weer raadslid. Van Drunen maakt sinds 2010 deel uit van de Kerkraadse raad. Jo Paas zetelt sinds 2014 in de raad. Hij was in maart opnieuw lijsttrekker van de Ouderenpartij. Hij is ook burgercommissielid van 50Plus in het Limburgs Parlement.
Met de debuterende wethouders bestaat het college van B&W de komende vier jaar voor tweederde uit nieuwe gezichten.

Bouwen

Het coalitieakkoord van de vijf partijen heeft als titel gekregen "Samen verder bouwen aan een vitaal en uitdagend Kerkrade". Een belangrijke plek daarin neemt, wat wordt genoemd, een woonoffensief in. Daarbij gaat het om voldoende sociale woningbouw en om meer aandacht aan woningen in het midden en hogere segment. Maar ook woningen voor starters en voor ouderen die naar een kleinere woning willen. Het gaat om een verantwoorde mix van woningen die betaalbaar, duurzaam en levensloopbestendig zijn, zo staat er. Met name achter zo'n mix van woningen op het complex van het voormalige zwembad D'r Pool wil de nieuwe coalitie vaart zetten.

Windmolens met steun

De vijf partijen willen ook de overgang naar duurzame energie stimuleren. Maar windmolens worden uitsluitend geplaatst als 95 tot 100 procent van de omwonenden daarmee instemmen. Verder wordt betaalbaarheid als een belangrijk punt van aandacht omschreven, net als het stimuleren van burgers voor het treffen van preventieve maatregelen zoals isolatie van woningen. Andere opvallende punten uit het Kerkraadse coalitieakkoord zijn de afschaffing van de hondenbelasting voor de eerste hond, het meer betrekken van inwoners bij het beleid, wijk- en buurtbudgetten en meer voorzieningen gericht op het vertier van jeugd en jongeren. Want die zijn er nu te weinig.
De coalitie heeft zich ook als doel gesteld om het Sancta Maria gebouw toe te voegen aan het complex Flexiforum. Daarbij gaat het om de voormalige campus. De herinvulling van dat oude schoolgebouw is succesvol gebleken, zo wordt geconstateerd. Want niet alleen zorgt het voor een passende huisvesting voor vele huurders maar ook levert het een bijdrage aan de sociale veiligheid in de buurt. Bij de huurders gaat het om instellingen en organisaties zoals onderwijskoepel Movare en de cliëntenraad Kerkrade. Maar ook violist Guido Diederen en zijn orkest vinden er onderdak.

Parkeren blijft gratis

Het huidige parkeerbeleid met het eerste uur vrij parkeren en volledig vrij parkeren in de wijken blijft ongewijzigd. Wel wordt het medio 2024 geëvalueerd. In het coalitieprogramma wordt ook nog eens nadrukkelijk vastgelegd dat Kerkrade zelfstandig blijft. Verder gaat worden geprobeerd om voor het Wormdal de status van beschermd Natura-2000 gebied te krijgen. Aan de Duitse zijde van dit grensoverschrijdende gebied is dat al het geval.
Burgerbelangen, Ons Kerkrade, PvdA, Ouderenpartij en VVD verklaren eveneens dat de gemeente blijft opkomen voor de zwaksten en meest kwetsbaren. Ook is het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen een speerpunt.
Op woensdag 25 mei wordt het coalitieprogramma ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Dan worden ook de zes wethouders geïnstalleerd.
In de Kerkraadse raad is Burgerbelangen de veruit grootste partij met 11 zetels. Ons Kerkrade heeft er 4, de PvdA en Ouderenpartij respectievelijk 3 en 2 zetels en de VVD 1 zetel. De vier oppositiepartijen hebben samen 8 zetels. Het gaat om Lokaal Alternatief (3), SP (2), CDA (2) en Hart voor Vrijheid (1).