CBS: nog niet de helft van de Nederlanders beweegt genoeg

Meer dan de helft van de Nederlanders beweegt niet genoeg © iStock
Bijna de helft van de Nederlanders vanaf 4 jaar, 47 procent, bewoog vorig jaar genoeg, telde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Deze groep voldeed aan de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad.
Volgens deze adviezen zouden volwassenen wekelijks tenminste 2,5 uur matig intensief moeten bewegen zoals lopen, fietsen en zwemmen. Kinderen moeten dagelijks minstens een uur bewegen. Ook worden voor beide groepen spier- en botversterkende activiteiten aanbevolen zoals atletiek, voetbal en dansen.

Weinig vooruitgang

Er zit weinig vooruitgang in de beweegdrift van de Nederlanders, blijkt uit een vergelijking met eerdere jaren. Wel zijn meer kinderen van 4 tot 12 jaar en mensen van 75 jaar of ouder vorig jaar voldoende gaan bewegen. De kinderen tot 12 jaar speelden vaker buiten en liepen ook vaker naar school. De senioren gingen vaker aan de wandel.

Minder beweging dan voorgaande jaren

In 2021 voldeden 18- tot 65-jarigen met 48 procent, minder goed aan de beweegrichtlijnen dan in de periode van 2018 tot en met 2020. Toen was dat 50 tot 56 procent. Vooral tot 35 jaar werd er minder gefietst.

Link met corona is lastig te leggen

Het statistiekbureau hield een gezondheidsenquête en stelde een leefstijlmonitor op in samenwerking met gezondheidsinstituut RIVM. In hoeverre het allemaal met corona te maken heeft, is lastig te zeggen. Er werd de mensen naar hun gedrag in een 'normale' weekgevraagd, maar een normale week was in coronatijd een veranderend begrip.
Daarbij leken veel mensen te gaan wandelen, maar waren sportscholen veelvuldig dicht en mocht er vaak niet in groepsverband worden gesport.