Nieuwe coalitie Venlo kan meteen 20 miljoen uitgeven

Het Stadhuis van Venlo © L1
De nieuwe coalitie van EENLokaal, CDA, PvdA en GroenLinks in Venlo kan meteen uitpakken. In het vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord wordt meteen voor bijna 20 miljoen euro aan nieuwe plannen gepresenteerd.
De financiële meevaller is het resultaat van een begrotingsoverschot van afgelopen jaar. De nieuwe coalitie wil met het geld onder meer versneld de gemeenschaps- en sportaccommodaties verduurzamen, nieuwe kunstgrasvelden aanleggen en het zwembad in Blerick uitbreiden.

Zero-emissie-zone

Om de binnenstad schoner te maken wil de coalitie ernaar streven om een 'zero-emissie-zone stadslogistiek' in te voeren. In de binnenstad mag dan alleen nog elektrisch vervoer plaatsvinden. In diezelfde binnenstad moet ook meer aandacht komen voor historische gevels. Waar mogelijk moeten deze worden teruggebracht in oude staat. Ook het reclame- en uitstallingenbeleid wordt opnieuw onder de loep genomen.

Twee extra banen

Voor het zwembad wil de nieuwe coalitie twee extra banen van 25 meter laten aanleggen. De uitbreidingsplannen komen tegemoet aan de breed geuite kritiek die klinkt sinds de definitieve plannen voor het bad gepresenteerd zijn. De twee voorgestelde extra banen kosten 1,35 miljoen. De extra banen moeten meer ruimte bieden aan nieuwe initiatieven in het zwembad.

Kunstgrasvelden

Eerder liet de gemeente weten dat er slechts budget was voor één kunstgrasveld. Voetbalclubs IVO, Irene en SVB moesten onderling maar beslissen wie het eerst aan de beurt zou komen. Nu wordt toch de beurs getrokken en komt er 1,35 miljoen extra beschikbaar.

Gestegen energieprijzen

Voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed komt 5 miljoen euro extra beschikbaar. Dit moet de al voorgenomen plannen op dit gebied aanmerkelijk versnellen. volgens de coalitiepartijen is dit nodig gezien de enorm gestegen prijzen voor energie. Gebruikers kunnen de energierekening niet meer betalen. De investering van 5 miljoen verdient zichzelf terug.

Groenonderhoud en begraafplaatsen

Verder krijgt het groenonderhoud een flinke impuls. Er wordt 2 miljoen euro uitgetrokken voor groen, bomen, bosplantsoenen en water. Ook de gemeentelijke begraafplaatsen krijgen er 500.000 euro bij voor het opkrikken van de onderhoudstoestand.
EENLokaal, CDA, PvdA en GroenLinks presenteren het coalitieakkoord © L1 (Guus Benders)

Renovatie stadhuis

Het Venlose stadhuis kampt met achterstallig onderhoud. De buitengevels en het goudleer in de B&W-kamer moeten worden gerenoveerd. Maar er moet ook verduurzaamd worden en de ict-voorzieningen moeten worden gemoderniseerd. Om te onderzoeken wat er allemaal gedaan moet worden wil de coalitie een half miljoen uittrekken.

Ontwikkeling veilingterrein en hoogwaterbescherming Arcen

Verder komt er een investeringsfonds voor de doorontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo (2 miljoen euro) en een fonds voor de opwaardering van stedelijke centra (ook 2 miljoen). Verder wordt er 500.000 euro uitgetrokken voor de ontwikkeling van het oude veilingterrein in Venlo-Zuid, en is er ook een half miljoen beschikbaar om in Arcen sneller extra hoogwaterbeschermende maatregelen te treffen.

Kamerverhuur vergunningsplichtig

Om overlast van kamerbewoning te beperken wil de coalitie kamerverhuur vergunningsplichtig maken. Het handhaven op zwerfafval krijgt prioriteit en de hondenbelasting moet in evenwicht worden gebracht met gemeentelijke kosten voor de voorzieningen voor honden.