Coalitieakkoord Gennep rond: wachten op nieuwe CDA-wethouder

Het monumentale stadhuis in Gennep © Istock
In de tweede helft van volgende week wordt duidelijk wie de nieuwe wethouder wordt voor het CDA in Gennep. Zittend wethouder Rob Peperzak maakte eind april bekend niet nog een tweede termijn te ambiëren.
Daarbij speelt zijn leeftijd van 71 een rol rol en het feit dat hij problemen heeft met zijn gehoor.

Overleg

Volgens lijsttrekker en fractievoorzitter Jacques van Bergen is het CDA in overleg met een aantal kandidaten voor het wethouderschap. Volgende week vinden de afrondende gesprekken plaats, aldus Van Bergen.

Kandidaten

Bij de presentatie van het coalitieakkoord vrijdag werden dan ook alleen de twee andere wethouderskandidaten gepresenteerd. Voor de VVD is dat Janine van Hulsteijn. Ze was de afgelopen vier jaar ook al wethouder.
De nieuwe (coalitie) partij ELsss heeft Frank Pubben voorgedragen als wethouder. Pubben was sinds 2014 raadslid en fractievoorzitter voor D66 maar verliet half december vorig jaar de partij en richtte vervolgens de nieuwe lokale partij ELsss op. Pubben was voorstander van de uitbreidingsplannen van de haven van Heijen, de rest van de fractie en partij niet.

Woningen

In het nieuwe coalitieprogramma van CDA, VVD en ELsss neemt het bouwen van extra woningen een centrale plaats in, waarmee ook het aantal inwoners moet worden verhoogd. Die woningen moeten in alle vijf kernen komen. Behalve om de kern Gennep gaat het om Heijen, Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide. Voor die kernen zijn al allerlei bouwplannen in ontwikkeling. Met de uitvoering daarvan moet haast worden gemaakt maar ze volstaan niet, aldus de nieuwe coalitie.
Het is de bedoeling dat er in de loop van dit jaar al concrete voorstellen op tafel komen voor de kern Gennep. "Voldoende woningen zijn een voorwaarde voor de leefbaarheid van onze gemeente omdat daardoor voorzieningen op peil kunnen blijven. Zoals winkels en het behoud van basisonderwijs in alle kernen", zo het akkoord. Belangrijk doel is ook dat jongeren die in Gennep willen blijven wonen, dat ook daadwerkelijk kunnen. Bij voorkeur in de kern van hun keuze.

Speerpunt

In het coalitieprogramma met de titel 'Samen verder bouwen' is ook energiebesparing en de aanpak van wateroverlast en hittestress een speerpunt. Dat moet gebeuren door onder meer de dijken langs de Niers te verhogen maar ook door asfalt en stenen te vervangen door groen en het planten van jaarlijks 2500 bomen.
Ook ziet de coalitie veel in zonnepanelen op daken van huizen en bedrijven en mogelijk ook op water. Groen gas wordt ook genoemd als duurzame energiebron.

Niet opdringen

CDA, VVD en ELsss willen energiezuinig wonen overigens alleen stimuleren en niet opdringen aan de inwoners, bijvoorbeeld als het gaat om het isoleren van woningen. Wel willen zij inwoners met een laag inkomen en een eigen huis daarbij financieel ondersteunen.
De nieuwe coalitie is sowieso bereid zowel op het gebied van woningbouw als van duurzaamheid extra middelen en menskracht ter beschikking te stellen.

Opvallers

Andere opvallende punten uit het akkoord zijn het meer betrekken van de inwoners bij zaken die hun leefomgeving raken, het snel aanstellen van een gebiedscoördinator voor de kern Heijen en gemeentelijke aankopen en opdrachten zoveel mogelijk bij lokale ondernemers en ZZP-‘ers terecht te laten komen.
Ook wordt gestreefd naar afvalvermindering en betere afvalscheiding. Voor het versterken van toerisme en recreatie wordt jaarlijks 250.000 euro uitgetrokken. Om aan de ambities en wettelijke taken te kunnen voldoen, wordt ook het aantal ambtenaren uitgebreid en komt er meer ruimte voor training en scholing van het huidige ambtelijk apparaat.

Land van Cuijk

Bij samenwerking in de regio gaat er nadrukkelijker dan tot nu toe gekeken worden naar de nieuwe aangrenzende Brabantse fusiegemeente Land van Cuijk. "Wij willen de kansen die deze nieuwe buurgemeente aan de overkant van de Maas ons biedt, verkennen en benutten", zo valt te lezen.

Coalitieakkoord

Het coalitieakkoord is tot stand gekomen onder leiding van CDA-Tweede Kamerlid en oud-staatssecretaris Raymond Knops die als formateur optradt. Gennep heeft het akkoord overigens in drie pagina’s samengevat in kindertaal. De organisatie ter bevordering van kinderrechten Save the Children heeft de coalitie op dat idee gebracht 'om op deze manier kinderen te betrekken bij de Gennepse politiek'.
De coalitie van CDA, VVD en ELsss kan rekenen op 10 van de 17 zetels in de gemeenteraad.