Start coalitie Meerssen paar weken vertraagd

Ingang van het gemeentehuis in Meerssen © L1 (Camiel Schnackers)
De goedkeuring van het coalitieakkoord en de installatie van de nieuwe wethouders in Meerssen vinden wat later plaats dan eerder de bedoeling was.
Ruim drie weken geleden werd nog gekoerst op de raadsvergadering op 24 mei, nu wordt dat half juni. Voor 15 juni staat er een reguliere raadsvergadering gepland.

Risicoanalyse

De vertraging heeft onder meer te maken met een toets en risicoanalyse integriteit van de beoogde wethouders. Lokaal DNA, de progressieve lijst KIJK!!! en het CDA blijven de coalitie vormen in Meerssen. Hun bestuursakkoord is zo goed als klaar.
De oppositiepartijen BRUG-M en Het Origineel hebben de afgelopen week voorstellen kunnen doen voor de aanscherping ervan. Deze week moet dat nog leiden tot een definitief akkoord waar de coalitiefracties vervolgens nog een klap op moeten geven.

Formatiefase

Daarna volgt de formatiefase waarbij er verder wordt gesproken over de portefeuilleverdeling tussen partijen en er gesprekken plaatsvinden met de kandidaat-wethouders. Vervolgens vindt dan die integriteitstoets plaats.

Zorgvuldigheid boven snelheid

"We kiezen voor zorgvuldigheid boven snelheid en vinden het ook belangrijk dat de beoogde wethouders nader kennismaken met elkaar", aldus fractievoorzitter Bjorn Molling van Lokaal DNA.
Die partij heeft als grootste het voortouw bij de vorming van een nieuwe coalitie. Lokaal DNA, KIJK!!! en CDA bezetten samen 11 van de 17 zetels in de gemeenteraad van Meerssen.