Trendbreuk: minder discriminatiezaken bij OM Limburg

Een demonstratie tegen racisme en discriminatie in Maastricht, 21 februari 2021 © Jean-Pierre Geusens
Justitie in Limburg heeft tegen de landelijke trend in vorig jaar minder gevallen van discriminatie in behandeling genomen, dan in 2020.
Het OM behandelde vorig jaar 16 zaken waarbij discriminatie een rol speelde, tegen 31 een jaar eerder. Dat blijkt uit het rapport Cijfers in Beeld 2021 van het Openbaar Ministerie. In Limburg gaat het dus bijna om een halvering.

Landelijk

Die staat in schril contrast met de landelijke ontwikkeling. Daar steeg het aantal discriminatiezaken juist met 76 zaken tot een totaal van 485, een stijging van een kleine 20 procent. Limburg is het enige arrondissement dat een daling liet zien.
Veruit de meeste discriminatiezaken werden verleden jaar behandeld door het OM bij de arrondissementsparketten van Amsterdam en Rotterdam. Alleen in Noord-Holland werden nog minder van deze zaken in behandeling genomen dan bij ons.

Belediging

Bij 157 van alle verdenkingen ging het specifiek om discriminatie, en dan vooral om groepsbelediging. In de overige 328 gevallen speelde discriminatie een rol en ging het vaak om belediging van een individu (72 procent).

Kanttekening

De cijfers zeggen volgens het OM weinig het werkelijke aantal discriminatie-incidenten in Nederland. "Niet alles wat mensen als discriminatie kunnen ervaren, is strafbaar. Bovendien komt niet alles wat strafbaar is bij het OM terecht. Er wordt lang niet altijd aangifte gedaan van discriminatie", schrijft het OM in een toelichting. "Ook kan het voorkomen dat er na onderzoek geen verdachte wordt gevonden of dat er onvoldoende bewijs is. Dit zijn enkele factoren die verklaren waarom het aantal ingestroomde feiten bij het OM altijd lager is dan de registraties bij de politie."