Wonen Zuid moet door vergrijzing 1400 woningen aanpassen

Afbeelding ter illustratie © iStock
Woningcorporatie Wonen Zuid zal de komende tijd zo'n 1400 woningen moeten aanpassen. Dat is tien procent van het totale aanbod aan huurwoningen.
De aanpassingen zijn nodig om tegemoet te kunnen komen aan de zorgvraag van de ouder wordende huurders.

Aanpassing

Die uitspraken deed directeur Marc Schroten maandag in het L1-programma L1mburg Centraal. Het gaat dan bijvoorbeeld om het rollator- of rolstoelstoelvriendelijk maken van de woning. Het wordt volgens hem een opgave om aan die vraag te voldoen. Schroten: "Samen met gemeenten en zorgpartijen gaan we er alles aan doen om dit voor elkaar te krijgen."

Herbestemming

In Heel werd onlangs een zorgcomplex geopend in het voormalig gemeentehuis Catualiumhof. Maar niet elk leegstaand pand leent zich voor deze vorm van herbestemming.

Nadenken

Verder roept Schroten mensen op om tijdig na te denken over hoe en waar je je oude dag wil doorbrengen. Dus voordat er een acute zorgvraag is. "Anders kan het gebeuren dat iemand uit zijn eigen omgeving moet worden gehaald of dat echtparen worden gescheiden", zegt hij. "Dat wil je niet. Oriënteer je daarom tijdig op de mogelijkheden."