CDA bereid deel te nemen aan coalitie Simpelveld

Het gemeentehuis in Simpelveld. © Camiel Schnackers (L1)
Het CDA is bereid deel te nemen aan een nieuwe coalitie in Simpelveld.
"Maar of samenwerking mogelijk is en we er met de bestaande coalitiepartijen uitkomen, moet nog blijken", zo zegt CDA-lijsttrekker en raadslid Bart van Kerkvoort. "We laten ons verrassen en kijken wat er boven komt drijven."

'Eerlijke kans'

Het verleden waarbij het CDA het gevoel had steeds buiten de coalitie te worden gehouden en geen eerlijke kans te krijgen, speelt voor hem in ieder geval geen rol meer. Sinds ongeveer twee weken heeft Burgerbelangen als op één na grootste partij het initiatief naar zich toegetrokken bij het vormen van een nieuwe coalitie. Daarbij is het streven het voortzetten van de bestaande coalitie met Leefbaar Simpelveld en Lokaal Actief, mogelijk aangevuld met het CDA.

Bredere basis

De drie lokale partijen hebben nog maar een minimale meerderheid in de gemeenteraad met 8 van de 15 zetels. Met de 2 zetels van het CDA erbij zou de basis breder worden. Het CDA heeft een eerste gesprek gehad met Burgerbelangen. In de loop van deze week worden de gesprekken met en tussen partijen voortgezet.

Samen 1 buitenspel

Duidelijk is in ieder geval dat de grote winnaar van de verkiezingen Samen 1 buitenspel staat. De partij die steeg van 2 naar 5 zetels nam daarom als grootste partij het voortouw bij de coalitievorming. Maar Burgerbelangen en Leefbaar Simpelveld zien niks in samenwerking met Samen 1 en willen ook niet onderhandelen met de partij. Volgens de twee partijen heeft Samen 1 cruciale projecten zoals de herinrichting van de stationsomgeving, het uitkijkpunt Huls en de gezonde basisschool van de toekomst niet gesteund.

Onderzoek

Ook zou Samen 1 de afgelopen raadsperiode meer dan eens de oprechtheid, kennis en kunde van het college in twijfel hebben getrokken. Voor Samen 1 is de gang van zaken in ieder geval aanleiding geweest om vorige week in een brief aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie te pleiten voor het instellen van een onderzoek door een externe partij.
Samen 1 stelt dat ongemotiveerd en in strijd met de gedragscode en beginselen van behoorlijk bestuur de democratische rechtsgang door de drie andere lokale partijen doelbewust wordt gesaboteerd. "Onze goede naam wordt door het 'slijk' gehaald en onze mensen worden beledigd door kwalificaties als onbetrouwbaar en respectloos. Wij ervaren deze uitingen zonder onderbouwing als smaad en laster. Een vorm van belediging die kan leiden tot strafvervolging", aldus Samen 1. Vandaar de roep om een integriteitsonderzoek.

Bestuurscrisis

De grootste partij wijst er ook op dat er sprake zou zijn van een bestuurscrisis en een angstcultuur bij de gemeente. Samen 1 stelt dat tal van dossiers ernstige vertraging oplopen omdat het afgelopen kwartaal meer dan 20 ambtenaren primair uit onvrede uit de organisatie zijn vertrokken. "Wat neerkomt op ongeveer 25% van de totale personeelsformatie", schrijft de partij. Ook dat zou onderzocht moeten worden.
Zittend wethouder Wiel Schleijpen van Burgerbelangen zegt de brief van Samen 1 voor kennisgeving aan te nemen en inhoudelijk niet te reageren. "Maar blijkbaar zit de frustratie hoog", aldus Schleijpen.
Hij wil wel kwijt zich niet te herkennen in het beeld van bestuurscrisis en angstcultuur. "Het klopt feitelijk ook gewoon niet dat er de afgelopen drie maanden meer dan 20 medewerkers zijn vertrokken. Dat getal is onjuist", zo Schleijpen.