Hoe weet je of een dier is doodgebeten door een wolf?

Expert checkt of een kalf gedood is door een wolf © L1
In Noorbeek is een kalfje doodgebeten. Het vermoeden is, dat dit het werk is van een wolf. Maar hoe stel je dat met zekerheid vast? Waar wolven in aanraking komen met vee van Limburgse boeren, wordt Wil Reijnders opgeroepen voor een officiële taxatie.
Hij beoordeelt de kadavers van schapen en kalveren om vast te stellen hoe het dier om het leven is gekomen. Maar hoe gaat zo'n taxatie in zijn werk? We volgden hem bij zijn onderzoek in Noorbeek.

Forensisch onderzoek

Eerst neemt Reijnders monsters af en maakt hij foto’s van de plaats delict, zoals we dat kennen uit forensisch onderzoeken van de politie bij zware misdrijven en in tv-series als CSI.

Vooral schapen

Reijnders ziet heel wat doodgebeten schapen voorbij komen. Jaarlijks wel 120, schat hij. Kalveren daarentegen zijn zeldzamer. Twee of drie per jaar en dan meestal ook nog erg jonge dieren van slechts één of twee dagen oud. "Een kalf van deze grootte is wel uitzonderlijk", constateert hij. Dat maakt andere mogelijke daders, zoals een vos, gelijk een stuk onwaarschijnlijker.

Geen nekbeet

Toch is Reijnders niet helemaal overtuigd. "Een wolf grijpt zijn prooi meestal eerst in de nek en die typische bijtsporen ontbreken hier. Al is er hier wel aan het bot geknauweld, wat dan wel weer typisch gedrag van een wolf is", zo analyseert hij. Wolven bijten het bot kapot en eten het eiwitrijke merg op.

Dna-onderzoek

Om meer duidelijkheid te krijgen, wordt dna voor onderzoek naar het laboratorium gestuurd. Deze monsters worden per aangetekende post richting de Universiteit van Wageningen verstuurd. Dna-onderzoek daar moet definitief uitsluitsel geven.

Route in kaart

"Eén keer per maand wordt daar getest of het dna daadwerkelijk van een wolf is. En één keer per kwartaal worden alle wolven-samples verder geanalyseerd en kunnen de sporen worden gekoppeld aan specifieke wolven. Zo kun je aan de hand van waar ze hebben toegeslagen, precies in kaart brengen welke routes afzonderlijke wolven of families afleggen."

Schadevergoeding

Het onderzoek van Reijnders is niet alleen van belang om te kunnen beoordelen of een wolf in een bepaald gebied actief is. Ook voor de getroffen veehouder is het waardevol, want pas als onomstotelijk vastgesteld is dat de dader een wolf is, wordt de boer financieel schadeloos gesteld.