Operatie Peperboompje: knikkend nagelkruid al gered

Operatie Peperboompje komt na een jaar op stoom © L1 (Riël Linssen)
Ruim 100 ernstig bedreigde plantensoorten in Zuid-Limburg hebben het moeilijk door onder andere verzuring, verdroging en vermesting, maar ook door de enorme versnippering. Operatie Peperboompje zorgt ervoor dat deze planten op een duurzame manier geborgd worden.
Het project wordt uitgevoerd door Bosgroep Zuid-Nederland met ondersteuning van de Provincie Limburg, Wageningen Universiteit en het Elisabeth Strouven Fonds.

Resultaat

Een jaar na de start van het project zijn de eerste resultaten al zichtbaar. ''Knikkend nagelkruid is de eerste die we geherintroduceerd hebben. Die is na 40 jaar weer terug in Zuid-Limburg en groeit nu zelfs op twee verschillende plekken. Dit willen we ook gaan bereiken met 25 tot 30 van dit soort bedreigde plantensoorten", zegt Leon van den Berg namens Bosgroep Zuid-Nederland.

Noodzaak

Leon van den Berg is één van de projectleiders van de operatie en maakt zich ernstig zorgen over de gesteldheid van bijvoorbeeld het peperboompje of knikkend nagelkruid. ''De noodzaak is enorm. We staan op het punt om één derde van onze plantensoorten in Zuid-Limburg te verliezen. We moeten dus echt iets doen."

Genetisch materiaal

De operatie is één jaar geleden van start gegaan. Het doel van deze operatie is om ervoor te zorgen dat het aantal plantensoorten behouden belijft. Daarom zaait het projectteam op de plekken waar het milieu op orde is. Een ander doel is het behoud en de borging van genetisch materiaal van zo’n 100 zeldzame planten, zodat ze later kunnen worden teruggezet in nieuwe herstelprojecten. "Deze soorten staan op de Rode Lijst en worden in hun voortbestaan bedreigd. Natuurherstel is nodig om ze te behouden en daarmee ook de biodiversiteit in Limburg."